Fire fighters

Utmaning

SOS Alarm ansvarar för det nationella nödnumret 112 och säkerställer samt koordinerar hjälpinsatser när de behövs. SOS Alarm är navet för ambulans, räddningstjänst, polis, jourhavande präst, väktare och andra aktörer inom svensk krisberedskap och har därför en unik tillgång till information.

Att utveckla en tjänst för att kommunicera direkt med allmänheten har länge varit ett pågående projekt för SOS Alarm. Målet för SOS Alarm var att skapa ett tryggare Sverige för alla, bland annat genom att förbättra kommunikationen med allmänheten och att förmedla information om aktuella händelser både snabbare och smidigare.

”Med en agil designprocess där alla viktiga kompetenser involverades tidigt kom vi tillsammans med Knowit snabbt fram till ett koncept som kändes bra och bekräftades genom användartester. Resultatet är en app som användaren förhoppningsvis aldrig behöver använda, men som kan rädda liv när krisen verkligen är framme” – Niclas Cholodov, produktägare, SOS Alarm.
112 app

Lösning

Lösningen som arbetades fram resulterade i en tjänst med fristående appar, redaktörsgränsnitt och en back-end-lösning utvecklat av Knowit med integrationer mot SOS Alarms bakomliggande system för relevant information. Apparna utvecklades i Kotlin och Swift, backend i Azure och JAM-stack användes för redaktörsgränssnittet.

Med gemensamt designarbete, workshops och konceptutveckling visualiserades SOS Alarms mål och vision och det huvudsakliga behov tjänsten skulle lösa. Under processen användes användartester och intervjuer för att validera en prototyp för tjänsten där brister i design tidigt kunde identifieras och åtgärdas. En viktig komponent för projektet var ett tätt och nära samarbete mellan Knowits utvecklingsteam och intressenter hos SOS Alarm vilket kortade ledtider och ökade transparens åt båda håll. Utvecklingen anpassades hela tiden för att möta de högt ställda kraven av SOS Alarm.

Efter lansering lämnade Knowits agila utvecklingsteam sömlöst över till förvaltningsorganisationen för att arbeta med vidareutveckling och förvaltning med dygnet runt support.

112 app

Resultat

SOS Alarm har idag ytterligare en kommunikationskanal till allmänheten där personlig och relevant information kan skickas i realtid till användaren baserat på geografisk position och personliga inställningar.

Användaren kan larma om hjälp genom att ringa 112 via appen och därmed skickas den hjälpsökandes position till SOS Alarm. I appen kan man även få information om händelser som sker i närheten, och ta emot VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) som pushnotiser. Det finns även information om andra viktiga kontaktkanaler och kristips, i syfte att både öka kunskapen och tryggheten hos allmänheten.

Via ett redaktörgränssnitt kontrollerar personal på SOS Alarm den information som skickas ut och har samtidigt en överblick av vad olika användare ser i sina appar.

Kontakta oss
Staffan Nilsson
Ansvarig för kundcase
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen