Utmaning

En av tre personer i Sverige kommer att diagnostiseras med cancer under sin livstid, och nästan 40 % av dessa är barn eller personer i arbetsför ålder. Att återgå till ett välfungerande liv efter cancer kräver rehabilitering och samarbete mellan många olika organisationer i en patients ekosystem, både privat och offentligt, såsom sjukvård, socialförsäkring, arbetsförmedling, arbetsgivare och skolor. Tyvärr upplever cancerpatienter och deras anhöriga ofta psykosocialt stöd som otillräckligt - både under och efter behandling. Därför måste vi hitta nya sätt hur offentliga och privata resurser kan integreras bättre för att ge stöd för alla cancerberörda.

Lösning

För att hitta nya, innovativa lösningar med bas i patientens och anhörigas faktiska behov har Knowit tillsammans med forskare på Chalmers och patienter utformat en serie workshops inom Design Thinking. Workshopserien riktar sig mot en bred intressentgrupp (sjukhuspersonal, cancerpatienter och anhöriga, försäkringskassan, arbetsförmedling, arbetsgivare, politiker, ...). Tjänstedesignprocessen genomfördes under cirka sex månader i sju steg enligt Double Diamondmodellen. Innehållet i respektive workshop bestämdes inte på förhand utan utformades baserat på resultaten från den föregående workshopen på ett explorativt sätt. I detta projekt identifierades organisatoriska gap mellan intressenterna i en cancerpatients rehabiliteringsresa. Alla aktörer blev inbjudna att delta i ett samarbete med målet att utforma bättre integrerade lösningar som är fördelaktiga för såväl cancerberörda som övriga intressenter. Detta var ett unikt sätt att arbeta som ledde till ett verkligt engagemang från början och empati för cancerberörda.

Resultat

Den 8 februari 2018 öppnades Kraftens Hus - det första stödcentrumet för cancerberörda och deras anhöriga i Sverige. En lokal på 300 m2 som öppen mötesplats finansierad med offentliga medel. Vid öppningseventet kom nästan 100 gäster. Kraftens Hus hålls nu öppet tre dagar i veckan. Utöver det, en webbplats och videofilmer för de berörda. Totalt 70 personer var involverade i att skapa Kraftens Hus. En ideell förening bildades och internationellt samarbete med liknande projekt inleddes. Ett antal tidningsartiklar och radionyheter publicerades. Arbetet har blivit nominerat till Swedish Design Awards 2018, ”Guldskalpellen 2018” från Sveriges Dagens Medicin och Global Service Design Award 2018.

Kontakta oss
Oriana Haselwanter
Managementkonsult
Till toppen