Resultatet från provtagningarna kan ta uppemot några dagar att få svar på, vilket innebär att en eventuell försämrad vattenkvalitet kan drabba många innan åtgärdande insatser kan vara på plats.

Genom att automatisera och förkorta svarstiden för provresultat är det däremot möjligt att förebygga att människor blir sjuka av förorenat vatten.

Inom projektet, med syftet att säkra vattenkvalitet på ett mer effektivt sätt, var Cybercom (numera en del av Knowit) med och utvecklade sensorer som löpande analyserar parametrar som temperatur, pH-värde, flöde, grumlighet och lukt. Genom denna metod är det möjligt att snabbt identifiera och lokalisera förändringar i vattnet som indikerar tillväxt av patogena mikroorganismer.

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla.

Målets syfte är att säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Vill du veta mer?
Bo Strömqvist
Head of Corporate Sales and Partnerships
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen