En man med bandage ligger i soffan och pratar i telefeon

Personskador i trafiken ersätts

Den som har råkat ut för en personskada i trafiken har rätt till ekonomisk ersättning från sitt försäkringsbolag. Trafikskadenämnden finns till för att den som skadats ska få en rättvis och skälig ersättning utifrån gällande lagstiftning och praxis. Varje år fastställer nämndens råd tabeller för beräkning av ersättning för sveda och värk, medicinsk invaliditet, utseendemässiga följder och amputationer. 

En pärm i ett arkivskåp som inte är lätt att tillgå

Upphovsrätt och etik

När nämnden bedömer ersättningsgraden för utseendemässiga skadeföljder som ärrbildning, tar man hjälp av en skadetabell med tillhörande referensfotografier. Dessa fotografier har samlats under lång tid och varit etisk känsliga. Godkännandet för publicering som inhämtats från de fotograferade personerna gäller inte för publicering på Internet. Därför har de tidigare bara funnits i fysisk form – som fotografier i en fysisk pärm med begränsad tillgång.

Bild från fototagningen: Fotografen tar en bild på en sminkad skada

Skadesminkning och modellfoto

Genom att använda skadesminkning, modellfoto och fotomontage kunde vi skapa ett komplett arkiv med tydliga bilder över de olika typer av skador och placering på kroppen. Dessa bilder är inte etiskt känsliga och därmed mycket mer användbara för en digital lösning tillgänglig för alla.

Tydligt framträdande ärr på ett ett manligt lår

Skapade bilder och utvecklade lösningen

Knowit hanterade processen med att skapa bilderna och utveckla lösningen som publicerar dem i en interaktiv webbapplikation. Här väljer besökaren del av kroppen och skadegrad. Högupplösta bilder gör det enkelt att se och förså olika typer av ärr.

Lösningen är byggd på EPiServer CMS. Informationen är nu tillgänglig för alla och har effektiviserar bedömningsprocessen. Nu kan även personer med ärr själv gå in och göra en bedömning.

Till toppen