Family hugging each other

Utmaning

I oroliga tider på grund av krig eller naturkatastrof händer det ofta att familjer kommer ifrån varandra och separeras. När en person försvinner i ett flyktingläger eller krigszon sätter familjen ofta upp foton av familjemedlemmen och hoppas på att någon ska känna igen dem. Tid är också kritiskt i sökandet, då familjer av olika anledningar ofta tvingas flytta från det område där någon i familjen försvann. När familjen inte längre är kvar i samma land eller område blir det mycket svårare att återförenas med förlorade familjemedlemmar.

Knowit såg detta som ett tillfälle att utveckla en lösning som kan hjälpa till i sökandet av saknade personer. Lösningen var också Knowits tävlingsbidrag i Nordic SAS Hackathon.

Vi ville se om vi kunde skapa en digital anslagstavla för saknade personer. Ansiktsigenkänning var det första vi tänkte på.

Team Knowit

A girl in a crowd

Lösning

Den data som lämnats in av familjen, som födelsedatum, identifierbara egenskaper och foton av den saknade personen görs spårbar genom geotaggning. Detta gör det möjligt att spåra och få vetskap om personens både ursprungliga och nya geografiska position.

Bilder och data som registreras på olika digitala anslagstavlor laddats upp på en server där de kompletteras med plats och tidsinformation. Nu kan matchning ske mot bild och data som har laddats upp på andra geografiska platser. All data skickas kontinuerligt vidare till en plattform för visualisering där algoritmer för ansiktsigenkänning matchar foto med tidigare uppladdad data i systemet. Vid en matchning visualiseras var de andra familjemedlemmarna befinner sig genom markering på en visuell världskarta.

Flyktinghjälpen gör sedan en manuell bekräftelse på matchning och tar informationen vidare för att undvika att information hamnar i orätta händer.

Den plattform som användes var SAS VIYA.

man sitting on the beach in the sunset

Resultat

Med geotaggning av data och ansiktsigenkänning skapades en lösning som förenklar hjälporganisationers arbete och ökar sannolikheten för att familjer återförenas.

Lösningen var Knowits tävlingsbidrag i Nordic SAS Hackathon där uppdraget var att använda data för att göra gott med hjälp av plattformen SAS VIYA. Lösningen blev väl mottagen och framröstad som besökarnas favorit bland de inlämnade bidragen. Knowit belönades dessutom med en delad första plats i tävlingen.

Knowit har presenterat lösningen för flera internationella hjälporganisationer som en inspiration till möjligheter.

Kontakta oss
Henrik Serlow
Ansvarig för kundcase
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen