Uppdraget

AniCura är en av Europas mest framstående koncerner inom veterinärmedicin med kliniker specialiserade på sällskapsdjur. AniCura är ett välkänt varumärke bland djurägare. De erbjuder högkvalitativ vård med allt från en enkel omplåstring till avancerad specialistvård. Vitsorden från befintliga kunder och djurägare är goda.

Den digitala upplevelsen stämde dock inte överens med den faktiska upplevelsen när du som djurägare besöker en fysisk klinik. AniCura har under de senaste åren expanderat kraftigt genom förvärv av kliniker över hela Europa. Arbetet med digital kommunikation genom en väl fungerade webbplats för respektive marknad har varit väldigt eftersatt.

Vårt uppdrag var att ta fram en ny, mer användbar design med tydlig innehållshierarki och fokus att driva besökarna till kontakt eller ett besök hos den lokala AniCura-kliniken.

Vi gjorde även en genomlysning av olika kundresor för att täcka in flera olika kundgrupper. Framtagen design används idag på sju marknader; Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Schweiz, Österrike och Nederländerna.

Korta fakta om AniCura

 • Över 2 miljoner patienter per år
 • Uppskattningsvis 4 000 medarbetare
 • 1 200 veterinärer
 • Över 200 djursjukhus och djurkliniker
Bild - Designelement

Utmaningar

I och med en kraftig expansion och nya kliniker som ska in i AniCuras regi är kraven höga på en skalbar lösning. Vi tog fram en mer tydlig navigering som intuitivt tar besökaren vidare till önskad sida eller information. Navigationen är den samma oavsett plattform mobil, läsplatta eller desktop.

Det redaktionella innehållet är en viktig del av webbplatsen; med artiklar som rör olika symptom eller fakta som gör dig till en bättre djurägare. Besökaren ska aldrig vara mer än ett klick bort att ta kontakt med sin lokala klinik.

AniCuras affär bygger på personligt engagemang där varje klinik har möjlighet att presentera sig med information samt lyfta fram alla duktiga medarbetare med foton och kontaktuppgifter.

Genom att öka den digitala närvaron som förstärker varumärket och det personliga engagemanget på kliniken skapas en bra kommunikationsplattform för AniCura att luta sig mot vid en fortsatt expansion.

Lösningen

Webbplatsen designades till att fungera för användare på befintlig marknad och fortsatt expansion. Utgångspunkten är att snabbt hitta klinik eller fördjupa sig i information eller olika symptom – allt baserat på användarnas erfarenheter och behov. För att säkerställa webbplatsens funktion sattes gemensamma målsättningar, kvantifierbara och mätbara KPIer.

En av framgångsfaktorerna är tillvaratagandet av den digitala möjligheten att stärka varumärkesupplevelsen och möta AniCuras behov för vidare expansion. Vi och AniCura fortsätter arbetet att optimera webbplatsen och realisera fler innovativa projekt.

Framgångsfaktorer

 • Förankring hos beställare och ledningsgrupp.
 • Nära och engagerat samarbete med AniCura Groups marknadschef.
 • Snabba arbetsprocesser, metoder och beslut.
 • MVP – det viktiga var att få ut något nytt och förankra det i hela organisationen.

 • Gemensam avgränsning av funktionalitet och design.
 • Respekt för varandras expertis.
 • Tydlig målsättning kopplat till övergripande affär och varumärke.
 • KPI-ramverk, tydliga mål hur webbplatsen ska konvertera.
Till toppen