Utmaning

Weum Gas bildades när E.on bestämde sig för att renodla sin affärsverksamhet och sålde E.on Gas. Weum är idag verksamma i 25 kommuner och försörjer mer än 20 000 kunder med gas.

Utmaningen för Weum Gas var att på kort tid få en helt ny IT-miljö på plats och samtidigt hantera flytten till nya lokaler. Då Weum inte hade någon egen miljö utan använde system som ägdes av E.on var det utmanande att skapa och implementera den nya IT-miljön, speciellt också då den befintliga hos E.on behövde lämnas på kort tid.

Lösning

Under upphandlingen valdes Knowit till partner då förståelse för de utmaningar Weum stod inför fanns tillsammans med beredskapen att agera snabbt för att lösa problemen.

Weum valde sedan i samarbete med Knowit att outsourca all serverdrift, klienthantering och support och istället satsa på en stark intern beställarorganisation som kan ställa tydliga krav och följa upp leveranskvalitet.

Resultat

Idag har Weum en fullt ut fungerande och driftsäker IT-miljö som kan hantera både ökning och minskning av kapacitet. Detta ger Weum möjligheten att agera agilt och utvärdera nya lösningar utan att göra stora investeringar i resurser som man sedan inte nyttjar fullt ut.

Rätt förutsättningar finns på plats för att systemen ska stötta verksamheten och genom outsourcing har man säkerställt att experter med rätt erfarenhet och kompetens hanterar IT-miljön.

Weum har även mycket goda möjligheter att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt migrera in eventuella framtida förvärv och deras IT-miljöer in i den befintliga miljön.

Kontakta oss
Christer Olsson
Ansvarig för kundcase
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen