Utmaning

Umeå Energi stod inför spännande och tuffa utmaningar när vi startade vårt samarbete. Så här lät det när de beskrev caset för oss:
”Vi behöver hjälp med att etablera ett arbetssätt för att utvärdera och realisera affärsmöjligheter, som dels lyfter vår position i förädlingskedjan, och ger oss möjlighet att identifiera nya affärsmöjligheter”
Med andra ord behövdes vägledning i hur de kunde bli än mer snabbfotade för att kunna möta ständigt ökade krav från deras kunder och stå starka gentemot rådande konkurrens.
 
En minskande marginal i dåvarande affär, och analys av denna, underströk ett tydligt krav till förändring. De önskade hjälp med att reda ut följande bekymmer:
 
- Definiera mål
- Ta reda på omfattningen av förändringen
- Uppskatta tidsram av förändring
- Ta fram milstolpar och roadmap
Grönt löv i motljus

Lösning

Vårt uppdrag blev att hjälpa Umeå energi att anpassa sin organisation till de ”nya spelreglerna” och möjliggöra en innovationsdriven tillväxt. Uppdraget delades in i tre huvudområden:

Insiktsresan
Definiera resans startpunkt och målpunkt och ledningens strategiska insikt om behovet av resan

Förändringsresan
Definiera de kritiska stegen mot förnyelse/förändring och ordningen på stegen som måste tas

Effektresan
Påbörja förändringsresan mot målet och skapa en prestationsbaserad kultur samt styrmodell för arbetet
Familj i ett kök.

Resultat

Uppdraget förvaltas löpande, men nedanstående punkter beskriver det huvudsakliga resultat vi har levererat till idag:
 
- Tydliggjort det externa förändringstrycket och organisationens egen förändringsförmåga, beskrivet som en AS-IS position och önskad TO-BE position.
 
- Identifierat fem epokbrytande förändringssteg mot en ny strategisk målbild för Ao Energilösningar samt i vilken ordning dessa steg bör tas.
 
- Tagit fram styrmodell för förändringsarbetet utifrån en strategisk, taktisk och operativ nivå, inklusive en modell för prioritering av projekt. Detta parallellt med strategisk coachning, programledning av prioriterade förändringsprojekt samt projektledarstöd.
 
- Utbildning av projektstyrelse och projektledare i agilt arbetssätt för att öka kundens interna förändringsförmåga, samt skapa en prestationsbaserad kultur.
Kontakta oss
Hanna Nettelvik
Erbjudandeansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen