Utmaning

Umeå Energi stod inför spännande och tuffa utmaningar när vi startade vårt samarbete. Såhär lät det när de beskrev caset för oss:
”Vi behöver hjälp med att etablera ett arbetssätt för att utvärdera och realisera affärsmöjligheter, som dels lyfter vår position i förädlingskedjan, och ger oss möjlighet att identifiera nya affärsmöjligheter”
Med andra ord behövdes vägledning i hur de kunde bli än mer snabbfotade för att kunna möta ständigt ökade krav från deras kunder och stå starka gentemot rådande konkurrens.
En minskande marginal i dåvarande affär, och analys av denna, underströk ett tydligt krav till förändring. De önskade hjälp med att reda ut följande bekymmer:

  • Definiera mål
  • Ta reda på omfattningen av förändringen
  • Uppskatta tidsram av förändring
  • Ta fram milstolpar och roadmap
Grönt löv i motljus

Lösning

Vårt uppdrag blev att hjälpa Umeå energi att anpassa sin organisation till de ”nya spelreglerna” och möjliggöra en innovationsdriven tillväxt. Uppdraget delades in i tre huvudområden:

1. Definiera resans startpunkt och målpunkt och ledningens strategiska insikt om behovet av resan (INSIKTSRESAN).
2. Definiera de kritiska stegen mot förnyelse/förändring och ordningen på stegen som måste tas (FÖRÄNDRINGSRESAN).
3. Påbörja förändringsresan mot målet och skapa en prestationsbaserad kultur samt styrmodell för arbetet (EFFEKTRESAN).
Familj i ett kök.

Resultat

Uppdraget förvaltas löpande, men nedanstående punkter beskriver det huvudsakliga resultat vi har levererat till idag:

  • Tydliggjort det externa förändringstrycket och organisationens egen förändringsförmåga, beskrivet som en AS-IS position och önskad TO-BE position.
  • Identifierat fem epokbrytande förändringssteg mot en ny strategisk målbild för Ao Energilösningar samt i vilken ordning dessa steg bör tas.
  • Tagit fram styrmodell för förändringsarbetet utifrån en strategisk, taktisk och operativ nivå, inklusive en modell för prioritering av projekt. Detta parallellt med strategisk coachning, programledning av prioriterade förändringsprojekt samt projektledarstöd.
  • Utbildning av projektstyrelse och projektledare i agilt arbetssätt för att öka kundens interna förändringsförmåga, samt skapa en prestationsbaserad kultur.

 

Vad kan vi hjälpa dig med?
Kontakta oss
Kontakta oss
Eller ring oss på 0723-588 899

Vill du att vi ringer dig?

Eller ring oss på 0723-588 899

Tack för ditt meddelande! Vi ringer dig inom kort. Hälsningar, Knowit Insight

Till toppen