Utmaning

Umeå Energi stod inför spännande och tuffa utmaningar när vi startade vårt samarbete. Så här lät det när de beskrev caset för oss:
”Vi behöver hjälp med att etablera ett arbetssätt för att utvärdera och realisera affärsmöjligheter, som dels lyfter vår position i förädlingskedjan, och ger oss möjlighet att identifiera nya affärsmöjligheter”
Med andra ord behövdes vägledning i hur de kunde bli än mer snabbfotade för att kunna möta ständigt ökade krav från deras kunder och stå starka gentemot rådande konkurrens.
 
En minskande marginal i dåvarande affär, och analys av denna, underströk ett tydligt krav till förändring. De önskade hjälp med att reda ut följande bekymmer:
 
- Definiera mål
- Ta reda på omfattningen av förändringen
- Uppskatta tidsram av förändring
- Ta fram milstolpar och roadmap
Grönt löv i motljus

Lösning

Vårt uppdrag blev att hjälpa Umeå energi att anpassa sin organisation till de ”nya spelreglerna” och möjliggöra en innovationsdriven tillväxt. Uppdraget delades in i tre huvudområden:

Insiktsresan
Definiera resans startpunkt och målpunkt och ledningens strategiska insikt om behovet av resan

Förändringsresan
Definiera de kritiska stegen mot förnyelse/förändring och ordningen på stegen som måste tas

Effektresan
Påbörja förändringsresan mot målet och skapa en prestationsbaserad kultur samt styrmodell för arbetet
Familj i ett kök.

Resultat

Uppdraget förvaltas löpande, men nedanstående punkter beskriver det huvudsakliga resultat vi har levererat till idag:
 
- Tydliggjort det externa förändringstrycket och organisationens egen förändringsförmåga, beskrivet som en AS-IS position och önskad TO-BE position.
 
- Identifierat fem epokbrytande förändringssteg mot en ny strategisk målbild för Ao Energilösningar samt i vilken ordning dessa steg bör tas.
 
- Tagit fram styrmodell för förändringsarbetet utifrån en strategisk, taktisk och operativ nivå, inklusive en modell för prioritering av projekt. Detta parallellt med strategisk coachning, programledning av prioriterade förändringsprojekt samt projektledarstöd.
 
- Utbildning av projektstyrelse och projektledare i agilt arbetssätt för att öka kundens interna förändringsförmåga, samt skapa en prestationsbaserad kultur.
Kontakta oss
Patrik Mardell
Managementkonsult
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Till toppen