Människor i industrimiljö

Utmaning

Med 3 400 medarbetare i över 20 olika länder låg en stor utmaning i att avgränsa projektet och ta fram essensen bland effektmål för såväl intranät och publik webb. Att med lyhördhet och respekt för kundens arbetsprocesser bygga stöd för dessa, men även att finjustera arbetsrutiner för mesta möjliga utnyttjande av de båda plattformarna.

Det var till exempel viktigt för medarbetarna att snabbt kunna starta upp nya samarbeten i form av projektsiter som tillhandahåller verktyg som dokument- och bildhantering, uppgiftslistor, forum och kommunikationsflöden. Samarbeten över kompetensgränser och geografiska gränser som tidigare krävde en stor arbetsinsats.

Anställd på kontor

Resultat

Vi kan se ett ökat samarbete över de geografiska gränserna med tusentals aktiva användare dygnet runt i olika världsdelar. Ur användarsynpunkt var det mycket lyckat att göra integrationen mellan två plattformar (EpiServer och SharePoint) eftersom Statkraft nu får uppleva den bästa av två världar och tillgodose flera målgruppers behov i en digital arbetsplats.

Vill du veta mer?
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen