Att optimera, effektivisera och förbättra arbetet

Utmaning

Att optimera, effektivisera och förbättra produktansvarsföretaget Norsirks 2 500 uppsamlingsplatser i arbetet för återvinning av elprodukter, batterier och emballage.

NorsirkPortalen bidrar till att effektivisera Norsirks miljöarbete

Lösning

Knowit har utvecklat en plattform, NorsirkPortalen, som bidrar till att effektivisera det viktiga arbete som Norsirk gör för miljön. Plattformen och kundportalen bidrar till att det blir synligare hur producentansvar och återvinningsekonomi hänger samman och det i sin tur effektiviserar vardagen för Norsirks kunder.

Ett återvinningssystem baserat på den senaste teknologin

Resultat

Målsättningen med den nya portalen är att åstadkomma ett återvinningssystem baserat på den senaste teknologin. Den moderna digitala lösningen är användarvänlig, samtidigt som den effektiviserar och automatiserar Norsirks processer.

Vill du veta mer?
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen