""

Utmaning

Att byta debiteringssystem är en utmaning och kan vara både tidsödande och svårt. En utmaning är att eliminera de affärsrisker som kan finnas i ett sådant projekt. Är grunddatat korrekt som migreras från det gamla till det nya systemet? Hur kommer produktlogiken förändras vid migrering? Frågorna kan vara många.

För energibolag är ofta fakturan den enda kontakt man har med sina kunder och om den nya layouten inte uppfyller slutkundens krav kan det förutom irritation orsaka onödiga frågor till kundtjänst och skapa problem vid avläsning av fakturorna. Det uppstår också ofta olika frågor om hur arkivering av fakturor ska hanteras och vilka distributionskanaler som bör användas.

”Våra kunder märkte inte att vi bytte system eftersom befintlig fakturalayout var densamma och alla distributionskanaler (pappersfaktura, eMailfaktura, SveFaktura, Kivrafaktura, EDIfaktura, Internetfaktura) kunde behållas oförändrade. Vi kunde också behålla alla kontrakt med underleverantörer för print av fakturor och leverans av elektroniska fakturor utan att göra förändringar.

Utöver dessa vinster kunde vi i verifieringsfasen lätt jämföra fakturor skapade från det gamla systemet med fakturor skapade från det nya systemet eftersom de hade samma fakturalayout. Minsta avvikelse i layouten avslöjade direkt brister/problem i migreringsfasen av data från det gamla till det nya systemet.”

Ersan Bayram, System Specialist, Nordic Green Energy Finland

""

Lösning

I ett tidigt skede tog Nordic Green Energy det strategiska beslutet om att slutkunden skulle påverkas så lite som möjligt i bytet av debiteringssystem. Knowit erbjöd en tjänst för hämtning och layout av data i Streamserve vilket gjorde det möjligt att behålla samma information och utseende på fakturorna som tidigare.

StreamServe är en kommunikations- och integrationsplattform som hjälper företag att hantera personifierade dokument i både pappers- och elektronisk form. Plattformen har en hög automatiseringsgrad för hantering av verksamhetsprocesser för både B2B och B2C marknader. Det är även enkelt att integrera StreamServe mot affärssystem, logistiksystem och andra applikationer.

Nordic Green Energy använder utöver StreamServe också två produkter som Knowits integrationsteam har tagit fram – Ticket-validator och en Peppol-modul.

""

Resultat

Eftersom fakturorna i det gamla och nya systemet såg exakt likadana ut gjorde det att verifieringen av kvaliteten blev lätt att utföra. Både kundtjänst och kunderna har nu tillgång till gamla och nya fakturor. Kundtjänst via arkivet och kunderna genom internetfakturor och på "Mina sidor".

Genom att återanvända ett internt XML-format i StreamServe, fakturalayouten och distributionskanalerna kan man skicka fakturorna i alla format till de olika distributionskanalerna som kunden önskar:

  • AFP-format
  • Kivra
  • Peppol BIS Billing 3
  • EF-format
  • SveFaktura XML
  • EDIFACT
  • E-mail


Alla avtal för de olika distributionskanalerna kunde därför också bibehållas, vilket sparade mycket tid och arbete för kunden.

Kontakta oss
Ulrik Järnö
Ansvarig för kundcase
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen