Det lokala energibolaget med internationell prägel

Utmaning

Falbygdens Energi levererar el, värme och bredband till sina kunder i Falköping och närliggande områden med ett elnät på drygt 226 mil. De kallar sig själva för det lokala energibolaget med internationell prägel. För verksamheten, med sina 50 medarbetare, är hållbarhet en viktig fråga. Genom sina kraftvärmeverk produceras el och fjärrvärme som är helt fritt från fossila bränslen.

Fram till 2013 var Falbygdens Energi ett helägt dotterbolag till Göteborgs Energi. När Göteborgs Energi beslutade sig för att sälja, fick Knowit i uppdrag att stödja verksamhetens arbete med att bli ett fristående bolag. I och med försäljningen behövde Falbygdens Energi kopplas bort från samtliga system och linjeorganisationer där en integration fanns med Göteborgs Energi.

Program- och projektledning för IT-separationsprojektet

Lösning

För att stötta Falbygdens Energi i omställningen levererade Knowit program- och projektledning för IT-separationsprojektet samt för underliggande projekt. I projektet implementerades exempelvis ny infrastruktur och ett:

- Nytt kundbehandlings- och faktureringssystem
- Nytt ekonomisystem
- Nytt mätvärdesflöde
- Nytt tidrapporterings- och lönesystem

Även det gemensamma nätinformationssystemet (NIS) delades upp och uppgraderades.

Kontakta oss
Karl-Evert Westberg
Managementkonsult
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen