Vi befann oss i en situation där vi behövde minska antal leverantörer av automatiska mätvärdesinsamling (AMR). Knowit har en lång erfarenhet av vår organisation och affär så därav fick de förtroendet att leda och stödja oss i vårt AMR projekts olika faser.
Genom alla faser av projektet visade Knowit på proaktivitet och hög kvalité, allt från den kreativa undersökningsfasen i starten till de mer tydliga deadlines under genomförandet. Knowit har fortsatt stötta oss i delar av AMR leveransen och vi ser positivt på att jobba med Knowit även i framtida projekt.

Robert Tretinjak – Head of Smart Metering 2:nd Generation Rollout Program E.ON Elnät

 

House with lights

Utmaning

E.ON Elnät har ca 1 miljon nätkunder och behöver varje dygn, vecka och månad samla in mätdata om kundernas förbrukning för att rapporteringen mot elmarknaden ska bli korrekt samt att skicka ut korrekta fakturor till kunderna. Denna enorma insamling och bearbetning av data sköts av underleverantörer och är starkt automatiserad i form av bl a fjärravläsning. E.ON Elnät ville minska antalet leverantörer och konsolidera mätdataleveransen.

För att möjliggöra detta behövdes även ett omfattande datakvalitetsarbete för att standardisera och modernisera flöden och processer. Nya mätvärdesleverantörer skulle upphandlas och de avlämnande mätvärdesleverantörerna skulle fasas ut på ett kontrollerat sätt. Det var ett krav att övergången till nya och färre leverantörer skulle ske utan några störningar i de dagliga dataleveranserna.

working in front of the computer

Lösning

Med Knowits erfarenhet av stora och komplexa projekt inleddes samarbetet med att stödja E.ON i den långa upphandlingen av nya leverantörer.

I genomförandefasen byggdes ett dedikerat projektteam upp och Knowit bidrog med kompetens inom projektledning, datakvalitetsarbete, migreringar, planering, systemintegration och arbete mot avgående leverantörer.

Det var av stor vikt att vara flexibel och lyhörd i det komplexa projektet med en föränderlig teknisk miljö som krävde att varje deltagare tog ansvar där det behövdes, och när det behövdes.

Hand signing papers home

Resultat

I en teknisk miljö som snabbt och ständigt är i förändring var det av största vikt att behålla de långsiktiga perspektiven mot en dataleverans som skulle vara robust, modern och standardiserad, men som även lade förutsättningar för framtida förväntade förändringar, nya krav och ökad kundnytta. E.ON Elnät fick en förenklad och moderniserad miljö där skiftande tekniker, hårdvara och leveransmodeller tidigare var stora utmaningar.

Genomförandet av de omfattande förändringarna har kommit slutkunderna tillgodo i form av en mer drift- och kvalitetssäker mätvärdeshantering och elfakturering. Projektet har även bidragit till att lägga grunden för ytterligare utveckling inom Smart Metering.

Kontakta oss
Christer Olsson
Ansvarig för kundcase
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen