Stina Albing är den som leder projektet på plats i Simris. Foto: Odd Clausen

E.ON och den lilla byn Simris i sydöstra Skåne skriver just nu svensk energihistoria. I ett försök har de 150 hushållen i Simris under perioder kopplats loss från det nationella elnätet och klarar sig helt och hållet på el producerad lokalt. Projektet kom under 2016 med som del i ett större EU-projekt kring framtidens elnät. 

Bild till höger: Stina Albing är den som leder projektet på plats i Simris.

Foto: Odd Clausen

Knowits bidrag

Knowit Insight, genom Knowit Energy Management, har en aktiv del i projektet och bidrar med kompetens inom Smarta Mätare, Demand Side Respons och IT – Demand Side Respons innebär i korthet för projektet Simris att möjliggöra styrning av laster på kundsidan för att kunna dra nytta av det lokala elnätets flexibilitet.

Resultat

För Knowit handlar det mycket om att hjälpa E.ON att samordna teknikleverantörer och vara en aktiv del i att utveckla deras produkter för att vara optimerade i projektet och ha ett strategiskt värde för E.ON.

 

- Med hjälp av Knowit har vi kunnat driva projektet framåt på ett dynamiskt sätt och genomföra våra mål att installera styrutrustning hos förväntansfulla kunder

Stina Albing, Kund- och kommunikationsansvarig E.ON / Projekt Simris

Läs mer om E.ON.s projekt på http://www.eon.se/sesimris.

Projektet är unikt för Sverige och ett test av hur framtida hållbara energilösningar skulle kunna se ut. Det mest intressanta är de tekniska nyheter som finns i de små dosor, genom vilka E.ON bland annat kan styra värmepumpar och varmvattenberedare. Dosorna fungerar som buffertar för att jämna ut toppar i förbrukningen. Läs mer om projektet på DN.se (prenumeration krävs)

Kontakta oss
Kontakta oss
Kontakta oss

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Eller ring oss på +46 70 8501159

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Eller ring oss på +46 70 8501159

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Till toppen