Utmaning

Fram tills nu har all kommunikation kring driftordrar och arbetsbevis mellan elnätsbolagen och de entreprenörer som utför arbetet skett helt analogt - med papper, penna och telefonsamtal. Detta är av flera skäl inte optimalt utan orsakar både fördröjningar, kvalitetsproblem och brister gällande spridning av viktig information, till exempel meddelanden om nätomkopplingar, med sämre arbetsmiljö, långsamma och dyra processer som följd.

Implementationen av det nya gränssnittet genomfördes genom ett omfattande förändringsprogram som berörde 1000 personer och som behövde ske parallellt med det vardagliga arbetet. Det ställde höga krav på flexibilitet då både elnätsbolagets och entreprenörens personal inte sällan blev beordrade till akuta händelser, som exempelvis efter stormen Alfrida.

Lösning

Med det nya arbetssättet kommer kommunikationen mellan den centrala driftfunktionen och entreprenören ske via digitala handterminaler (plattor och smartphones) kopplade till ett gränssnitt där nämnda driftordrar och arbetsbevis utväxlas digitalt och där entreprenören kan se elnätsschema i handenheterna direkt ute i fält. Dessutom kan fältteknikerna  kommunicera med driftfunktionen direkt via gränssnittet. Applikationen integreras med det befintliga drift- och övervakningssystemet (SCADA) vilket gör det väldigt kostnadseffektivt.

Planering och genomförande av utbildning och träning för 1000 personer hanterades av projektet och skedde etappvis med geografisk spridning. Lärarledda lektioner kombinerades med filmmaterial.

Resultat

Den operativa prestandan förbättrades genom att dramatiskt öka hastigheten och noggrannheten i informationsflödet mellan den centrala driftfunktionen och personalen på fältet vilket ledde till och fortsatt kommer att leda till väsentligt högre effektivitet.

Även ekonomiskt var projektet viktigt. Investeringskostnaden uppgick endast till en tiondel av kostnaderna för att uppnå motsvarande effekt med normala återinvesteringar. Lösningen ger en betydande minskning av telefonminuter mellan driftfunktionen och fältpersonalen, vilket motsvarar flera heltidstjänster på årsbasis.

Dessutom kan bättre arbetsmiljö och arbetsförutsättningar, kortare tid för elavbrott som leder till ökad leverans av energi och minskad betalning av ersättning för avbrott adderas till resultatet. Elnätsbolaget är först i Sverige med denna lösning och den bidrar till bolagets digitaliseringsstrategi.

Kontakta oss
Hanna Nettelvik
Erbjudandeansvarig
Till toppen