Utmaning

Skandia har påbörjat en transformation mot att bli en agil, snabb, effektiv och värdeorienterad verksamhet i stor skala. SAFe® var redan valt som ramverk. För bättre genomslagskraft, effekt och koordination - parallellt med självstyre för Skandias bank respektive försäkringsbolag - efterfrågades en ny modell för styrning och exekvering av investeringar och portfölj. Hur finansieras initiativ? Hur görs prioritering och urval? Hur blir utvecklingsplanen optimerad för helhet istället för summan av suboptimeringar? Vilka leder med mandat och befogenheter?

Lösning

Knowit hjälpte Skandia till en modell med tydliga delportföljer och ledningsteam som exempelvis inkluderade affärsområdeschefer, affärsägare, arkitekter och produktledning. Gemensamma leveransförmågor delade av både bank och försäkringsbolag lades i en gemensamt prioriterad delportfölj. För transparens, koordination och kulturförflyttning skapades ett 100 kvm stort Situation Room där alla delportföljer styrs via ett taktat upplägg med prioritering och framdrift i månads- och veckomöten. Finansieringen ändrades från projektcentrisk till leveranscentrisk där kapacitet och förmåga beslutas i förväg. Sedan styr affärsvärde och Cost of Delay vilka initiativ som prioriteras och startas.

Resultat

Skandia har etablerat ett sätt att prioritera och fatta beslut som ger starkare förmåga att kontinuerligt leverera värde och resultat. Det är radikalt mer transparent och tydligt vad som ska göras och varför. Resurskonflikter och konsekvenser blir smärtsamt tydliga och kan inte ignoreras. Ledningarna tar gemensamt ansvar och optimerar helheten. Ett inbyggt fokus på effekter säkerställer resultat. Skandia har blivit ett mer digitalt företag, inte ett traditionellt sådant med IT-avdelning. Beslut fattas på ett iterativt sätt som ger möjlighet att nå mål och ambition genom Skandias strategier. Detta leder till högre intäkter och lägre kostnader samt stark förmåga att agera på externa och interna omständigheter som tryggar framtiden.

Till toppen