Utmaning

SCOR Sweden Re är ett återförsäkringsbolag, inom SCOR Global Life. Under lång tid växte behovet av ett modernt it-stöd för den interna verksamheten och dess personal samt behovet av en webbportal för direktförsäkringsbolagen, verksamhetens affärskunder.

Lösning

Knowit fick uppdraget att leverera affärsstöd för SCOR Sweden Re. Projektet inleddes med omfattande förstudier, där funktionella och tekniska krav definierades samtidigt som en tydlig målbild sattes för hela projektet. Kraven dokumenteras i en övergripande användningsfallsmodell, i form av användarhistorier och skärmprototyper. Hela utvecklingen av systemet och den integrerade kundportalen skedde i tätt samarbete med SCOR Sweden Res egen verksamhet.

Resultat

SCOR Sweden Re har idag ett väl fungerande it-system som stöttar den interna och den externa verksamheten. Systemet är uppbyggt i moduler anpassade efter de olika användargrupperna. Administratörer, riskbedömare och aktuarier har alla sin del i systemet, och det finns moduler för t ex premiekalkylering och ärendehandläggning. Den externa kommunikationen, med ansökningar och rapportering, hanteras säkert genom en användarvänlig och modern webbportal.

Kontakta oss
Maria Börjesson
Ansvarig för kundcase
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen