Man som sitter framför dator

Utmaningen

OP-Pohjola Group har ett komplext affärssystem som kräver omfattande tester vid planerade förändringar. Under 2011 arbetade tre testare heltid med test av systemet. De uppskattade att framtida planerade uppdateringar skulle öka antalet timmar investerade i test rejält.

Inför varje testkörning och för varje individuellt testcase så förberedde testarna manuellt all testdata på grund av att det saknades ett bra sätt att lagra gamla data som gick att återanvända. Testarna uppskattade själva att 20 % av deras arbete gick åt till att uppdatera testdata.

Lösningen

Efter analys i regi oss på Knowit stod det klart att det som skulle effektivisera processen mest var just att automatisera hanteringen av testdata.

Det första steget av den slutgiltiga lösningen var att skapa en datamodell för testdata och att förstå vilken typ av data som var viktigast. För att få fram den informationen så användes ett program som samlade och analyserade vilken data som användes mest frekvent. Därefter utvecklades en funktion med logik som innehöll all väsentlig information som berörde affärsprocessen. Denna kom att förädlas allteftersom.

Existerande script för testautomation återanvändes för att kontrollera kreditgivarsystemet. Dessa skapade krediter och modifierade kundkonton med information som påverkade kreditgivarprocessen såsom att genomföra köp, dra pengar från konton med mera.

Beräknad return of investment kommande fem år: 7,1%

Bild på händer som arbetar med diagram

Resultatet

Vi överträffade förväntningarna.

  • Effektiviteten ökade med 24%
  • Hastigheten ökade med 50%
  • Högre kvalitet, inga kritiska fel
  • 50% snabbare test-fix-test-cykel för fel funna i produktion
Kontakta oss
Helen Lyhde Nial
Ansvarig för kundcase
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen