En ny tjänst på bostadsmarknaden

När du står inför en försäljning av din bostad är valet av mäklare ett viktigt steg. Vem ska få förtroendet att hjälpa dig med ditt livs kanske viktigaste affär? Trygghet och enkelhet brukar avgöra. Våren 2018 lanserade Fastighetsbyrån med vår hjälp ett digitalt verktyg för just detta. För säljaren innebär tjänsten en sömlös och stressfri försäljning – och för Fastighetsbyrån innebär den en stor fördel på marknaden.

Steg för steg mot såld bostad

Fokus i Säljcoachen ligger på att göra det komplicerade enkelt och ge relevant information i varje steg av försäljningsprocessen. Genom en tidslinje kan säljaren följa hela förloppet och få viktiga to-do:s, tips och checklistor. Det också möjligt att dela med sig av uppgifter om bostaden till mäklaren, kommentera den viktiga objektsbeskrivningen och följa marknadsföring, visning och budgivning. Allt med smidig inloggning med Bank-ID. Att alla säljare ska kunna följa processen överallt gjorde att tillgänglighet och mobile first blev en självklarhet för lösningen.

Samarbete på flera plan

Vi stod för strategi, koncept, UX och design. Eftersom vi alltid vill vara säkra på de lösningar vi tar fram verkligen motsvarar de behov som finns, hade vi förstås verkliga användare med oss på resan. Prototyper med olika användningsscenarier testades i en kundpanel.

Utifrån på resultatet gjordes nya iterationer och omtag. Under arbetets gång hämtades även feedback från mäklarna och tjänstens funktioner förankrades i mäklarnas arbetssätt och rutiner. När konceptet tagit form förverkligades det av Fastighetsbyråns tekniska partner Decerno, som utvecklade och integrerade lösningen mot Fastighetsbyråns affärssystem.

Ett tredubbelt bra resultat

De positiva reaktionerna på Säljcoachen har varit många, både från Fastighetsbyrån och från deras kunder. Och siffrorna talar sitt tydliga språk. Bara två månader efter lansering har över 17 000 inloggningar gjorts till Säljcoachen. En genomsnittlig besökstid på sju minuter och 45 sekunder och i snitt sju visade sidor per besök visar att Säljcoachen engagerar.

Vi kan konstatera att vi har lyckats med det vi föresatt oss: Att möta användarnas behov, förenkla mäklarnas vardag och samtidigt ge Fastighetsbyrån en starkare ställning på marknaden. En win-win-win, med andra ord.

Kontakta oss
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen