Varför genomför vi programmet?

Vi anser att de positiva effekterna av att ta in juniora talanger är enorma. Utöver att vi får in ny energi och uppdaterad kunskap på Knowit ger det även våra seniora kollegor en energiskjuts. Våra seniora konsulter får möjlighet att medverka genom att exempelvis föreläsa inom sitt kompetensområde och/eller att vara mentor. Det blir helt enkelt ett värdefullt utbyte på alla tänkbara plan.

När genomförs programmet?

Programmet genomförs under hösten med start första måndagen i september.

Hur långt är programmet?

Programmet sträcker sig över ca 4 månader, från september till december.

Vad innehåller programmet?

Programmet inleds med en intensiv teoretisk period där deltagarna under de 5-6 första veckorna utbildas via både interna och externa utbildningar och föreläsningar. Innehållet baseras på en generell livscykel av ett utvecklingsprojekt där många av Knowits kompetensområden avhandlas.

Den andra halvan av programmet avser en praktikperiod som pågår fram till examineringsceremonin i december. Under praktiken får traineen allt som oftast ingå i en kundleverans och praktisera sin kompetensdisciplin med stöd av handledare från Knowit.

Vilka roller och kompetensinriktningar söker ni?

Behovet ser olika ut från år till år. I de ortspecifika annonserna står det vad som efterfrågas.

Är programmet detsamma för alla – oavsett kompetensinriktning och roll?

De flesta av delarna i programmet är generella och därav för alla. Programmet inleds med en introduktion till vad vi på Knowit gör och hur vi arbetar. Vissa moment är mer kompetensspecifika och därför kan den stora gruppen ibland delas upp.

Vem kan söka programmet?

Du med relevant utbildning eller arbetslivserfarenhet inom området digitalisering är välkommen att ansöka till programmet. En kandidatexamen är inte ett måste – men definitivt en fördel.

Hur många platser finns i programmet?

Det ser olika ut från år till år men som oftast mellan 20-30 deltagare.

Vilket språk talas under programmet?

De flesta utbildningarna och föreläsningarna är svenskspråkiga, så den som söker bör förstå svenska.

Vad får jag för stöd som trainee på Knowit?

Utöver kollegorna i trainee-kullen, programledarna och övriga kollegor tilldelas varje trainee en mentor. En mentor finns som stöd för alla möjliga frågor du kan ha som ny på Knowit. Det kan gälla rutiner på Knowit i allmänhet, konsultrollen, uppdrag m.m.

Under praktikperioden kan du utöver mentor ha en handledare som finns som direkt stöd i det projekt du tillhör.

Vad ska jag förvänta mig kring kulturen?

Vi rår inte bara om oss själva på Knowit – vi är ett kollektiv som hjälper och tar hand om varandra. Vi är kamratliga, släpper fram och lyfter varandra – alltid! Vi vill skapa en miljö där alla känner sig trygga med att bidra. Det är i en sådan miljö vi tror att vi utvecklas som allra bäst.

Går programmet på flera orter?

Ja, oftast erbjuder vi programmet på flera orter men med en gemensam programstart om 5-6 veckor på plats i Stockholm.

Var bor jag under programstarten om jag inte ska tillhöra Stockholms-kontoret?

Du kan vara lugn! Knowit ordnar lägenhet.

Vilka orter finns det att söka?

Det är olika från år till år. En ort som varit tillgänglig vid en upplaga av programmet behöver inte vara det vid nästa.

Kan jag söka till flera orter?

Ja, det går bra.

Får jag en anställning?

Ja! Om du får en plats i programmet är du anställd från och med programstart.

Får jag lön under programmet?

Ja, din anställning börjar i och med programstart där du får en marknadsmässig lön från och med första dagen.

Kan jag bli uppsagd?

En provanställning gäller från första dagen och sträcker sig över 6 månader, d.v.s. att du kan bli uppsagd under denna tid om det av någon anledning inte fungerar. Att en trainee blir uppsagd sker ytterst sällan.

När öppnar ansökan?

Ansökan öppnar i början av varje år, oftast i januari men senast februari.

När stänger ansökan?

Det varierar från år till år, men oftast stänger ansökan i april eller maj.

Hur ansöker jag?

Du ansöker via Knowit-webben. Välj ortspecifik annons och fyll i formuläret. Observera att programmet har gemensam uppstart om 5 veckor på plats i Stockholm.

Hur vet ni vad jag vill arbeta med?

I formuläret för ansökan väljer du det/de kompetensinriktningarna du är intresserad av att specialisera dig inom.

Tänk om jag väljer fel kompetensområde?

Om du ångrar dig, av någon anledning, är det inte hela världen – det finns alla möjligheter att forma den konsultkarriär som du vill göra inom Knowit. Om du exempelvis känner att du inte vill jobba med design utan snarare som utvecklare är det fullt möjligt att göra den omställningen.

Vad händer efter att jag skickat in min ansökan?

När du skickat in din ansökan får du ett automatiskt bekräftelsemeddelande. Därefter kan du bli kallad till intervju. Blir du inte kallad till intervju får du ett meddelande om att du tyvärr inte gått vidare i rekryteringsprocessen.

Hur ser rekryteringsprocessen ut?

I Knowit-koncernen är det flera olika bolag som rekryterar till programmet och processen kan därför se annorlunda ut beroende på vilket bolag som rekryterar. Allt som oftast kallas du till åtminstone en intervju hos det Knowit-bolag som visat intresse. Vilket bolag du hamnar på intervju hos beror bland annat på dina val av kompetensområden i ansökan.

Vad får jag för återkoppling efter att jag ansökt?

Så länge du inte får återkoppling, som säger att du inte får en plats i programmet, finns möjligheten att bli kallad till intervju. Vid några schemalagda tillfällen går en generell information ut till dem som inte kvalificerar sig – detta åtminstone en gång i månaden så länge ansökan är öppen.

Om du inte får återkoppling betyder det att du fortfarande har en möjlighet att ta en plats. Vi går igenom hundratals profiler och träffar massor av kandidater – det kan därför bli en utdragen process i vissa fall, särskilt när vi inte är helt säkra, så ha tålamod.

Jag kan inte komma till aktuell ort på intervju – kan jag ansöka ändå?

Ja, då löser vi det med ett videosamtal. Vi är digitala.

Till toppen