Ledig tjänst

Konsult inom Legal Risk & Compliance

Knowit Digital Law bildades under våren 2017 som ett nytt affärsområde inom Knowit Insight. Vi finns till för att hjälpa våra kunder att tackla informationssamhällets och digitaliseringens utmaningar. Detta gör vi genom att stärka förmågan att efterleva regulatoriska krav och hantera legala risker. Med verksamhetsförståelse tillämpar vi juridiken i praktiken, med precision och ändamålsenliga lösningar. Vi är experter på informationssäkerhet och dataskydd, upphandling och avtal samt immateriella rättigheter ur ett digitaliseringsperspektiv. Vi rör oss med självförtroende i gränslandet mellan juridik, teknik och affär. Vi arbetar i team för maximal kundnytta och utnyttjar Knowits samlade kompetenser inom digitalisering och säkerhet.

Knowit Digital Law består idag av en hadfull jurister med varierande bakgrund och kompetenser. Vi kommer under hösten att behöva förstärka teamet ytterligare med en specialist och konsult inom Legal Risk & Compliance - informationssäkerhet och dataskydd.

Ny lagstiftning på informationssäkerhets- och dataskyddsområdet innebär väsentligt förändrade förutsättningarna att bedriva verksamhet. Detta gäller både privat och offentlig sektor. Kombinationen av nya tvingande regelverk, hårdare tillsyn och omfattande sanktionsmöjligheter innebär ökat fokus på regelefterlevnad och risk. Därför söker vi nu en person som brinner för riskhantering och som vill hjälpa företag, myndigheter och andra organisationer att få en bättre inblick i och hantera sina risker på ett optimalt sätt.

I arbetsuppgifterna ingår såväl strategisk rådgivning som att stödja på taktisk och operativ nivå. Det kan röra sig allt från att hjälpa kunden att formulera riskstrategier till att hantera legala risker i verksamheten, såsom kontraktsrisker och risker i samband med bristande regelefterlevnad inom informationssäkerhets- och dataskyddsområdet.

Rollen kräver en gedigen erfarenhet av riskanalys och riskhantering och god kännedom om vedertagna principer och ramverk för riskhantering, t ex ISO31000 eller motsvarande. Rollen förutsätter goda IT-kunskaper och god kännedom om relevant lagstiftning, bl a personuppgiftslagen, dataskyddsförordningen (GDPR) och säkerhetsskyddslagen.

För att lyckas som konsult behöver du vara driven, utåtriktad och lyhörd samt kunna förklara komplexa samband och problem på ett enkelt och övertygande sätt. Eftersom vi oftast arbetar i tvärfunktionella team måste du vara en lagspelare med öppet sinne och stor anpassningsförmåga.

Vi tror att du är jurist och/eller ekonom och har några års erfarenhet från riskhantering på företag, myndighet eller försäkringsbolag. Har du arbetat med revision eller tillsyn är detta en fördel.

Har du frågor om tjänsten tveka inte att kontakta Hans-Peter Erlingsson på tel 070-1432616 eller mejla hans-peter.erlingsson@knowit.se.

Ort Stockholm
Ämne Management consulting
Affärsområde Insight
Dela
Till toppen