Ledig tjänst

Exjobb: Knowit Insight Technology Management

Är du intresserad av ledarskap eller beslutsfattande? Brinner du för agila metoder? Vill du leda förändring i en större organisation? Utför ditt examensarbete under VT18 i samarbete med Knowit Insight TM och Scania!

Inom Knowit Insights styrkeområde Technology Management hjälper vi organisationer att bli snabbrörliga och högeffektiva. Vi leder agila transformationer med syfte att hjälpa kunden möta nya utmaningar på marknaden genom snabba och flexibla arbetssätt. I vår erbjuder vi två examensarbeten som utförs tillsammans med Knowit och Scania!

Examensarbete 1: Agil portföljhantering

Bakgrund
Det kan vara svårt att fatta kraftfulla beslut som leder till resultat, men ett strukturerat arbetssätt och en process för strategi och beslutsfattande ökar dina förutsättningar att lyckas. Mjukvaran är idag viktig i de tjänster och produkter som Scania erbjuder sina kunder. För att möta kundernas behov med rätt funktionalitet och kvalitet på kort tid krävs en aktiv portföljhantering där insats, komplexitet och värdeskapande ställs mot varandra. Hur hanteras denna portfölj för att möta kundernas behov på kort tid samtidigt som hög kvalitet ska bibehållas?

Syfte och mål
Agil portföljhantering handlar om att iterativt och kontinuerligt omvärdera och optimera investeringar för att uppnå maximalt värde och effektivt exekvera strategier. I agil portföljhantering vill vi mäta bl.a. omloppstid, beslut, effekt/resultat samt omstyrningstid, men hur gör man detta på bästa sätt?

Examensarbete 2: Den agila chefsrollen

Bakgrund
I en agil transformation känner sig många medarbetare redan trygga i sina befintliga roller och vill helst inte släppa taget om dessa. De identifierar sig med sin roll och den makt/position som rollen har givit dem. De har också många gånger svårt att se hur deras befintliga roll ska passa in i det nya agila arbetssättet. Men i en agil transformation så kan fasta roller motverka samarbete och hindra teamen från att bli högpresterande. Mjukvaran är idag viktig i de tjänster och produkter som Scania erbjuder sina kunder. För att möta kundernas behov med rätt funktionalitet och kvalitet på kort tid krävs arbetssätt och en organisation som möter upp till dessa krav. Vilka utmaningar står ledarskapet inför i denna omvandling?

Syfte och mål
Syftet med examensarbetet är att undersöka vilken roll den traditionella chefen får i en agil organisation. Hur ändras arbetsuppgifterna och vilket blir chefens fokus? Hur ser samarbetet ut mellan chefen och teamet, och mellan chefen och Scrum Master och Product Owner? Chefen ingår ofta i en ledningsgrupp men hur når informationen från ledningsgruppen teamen, vilken roll spelar chefen i den kommunikationen? På Scania har flera chefer gått från ett kompetens- till teamansvar d.v.s. cheferna ansvarar inte för en grupp utvecklare eller testare utan ansvarar för ett team som består av teammedlemmar med olika kompetenser. Hur påverkar det chefens arbete? Vilka arbetsuppgifter faller på teamet och vilka faller på chefen? Finns det uppgifter som försvinner helt?

Examensarbetena utförs på Scania med möjlighet att utnyttja lokaler på både Knowit och Scania. Handledare från både Knowit och Scania kommer att tilldelas. Dessa kommer att vara tillgängliga där arbetet utförs.

Vi vill träffa dig som är masterstudent och intresserad av management, digitalisering och utveckling. Vi kommer att göra ett urval av ansökande utifrån tidigare erfarenheter och vi önskar en kort motivering om varför just du skall gå vidare. Glöm inte att nämna vilken utbildning och master du går.

Ort Stockholm
Ämne Praktik & exjobb
Affärsområde Insight
Dela
Till toppen