Ledig tjänst

Examensarbete - Facebook chatbot

Bakgrund

Examensarbetet går ut på att implementera ett system för att ge resenärer i Skåne vägledning, via en chatbot i Facebook, till enklare och bättre planerade resor med kommunal och regional trafik.

Unikt för detta examensarbete är att du har möjlighet att träffa befintliga kunder och göra något som verkligen används och kommer att synas. En bra start på din karriär!

Övergripande beskrivning

Idag finns det ett befintligt system ”Res med Pia” som redan används för att få information om tågtrafik inom Skåne. Användaren kan se information om olika tåg avseende restider, reslängd, förseningar mm. Vid eventuella förseningar eller inställda tåg kan användaren även få reda på information om ersättningsbussar och alternativa resvägar. Vi vill nu komplettera systemet med en chatbot-funktion i Facebook så att resenärerna interaktivt kan få ovan nämnda information och vägledning.

Examensarbetet går därför ut på att undersöka och kartlägga Facebooks chatbot-api:er samt implementera dessa i ett fungerande backend med ovan nämnda funktioner.

Examensarbetet är avsett för 1-2 personer som utvecklar backendlösning.

Förkunskapskrav

Vi ser gärna att de som söker detta examensarbetet har följande förkunskapskrav/intresseområden:

  • Praktisk erfarenhet av Java- eller .Net-programmering i servermiljö
  • Erfarenhet av databaser, gärna mySQL eller SQLServer

Ansökan

Skicka in din/er motiverande ansökan här tillsammans med ditt/era CV (slå ihop till en fil) senast den 15 december. Vänta inte för vi utvärderar ansökningar löpande. När vi hittar rätt personer stänger vi för övriga.
Frågor ställer du till par.brenner@knowit.se

Ort Malmö
Ämne Praktik & exjobb
Affärsområde Solutions
Dela
Till toppen