Ledig tjänst

Årets innovativa examensarbete

Knowit Gävleborg AB utdelar årligen ett stipendium på max 34 100 kr till studerande vid Högskolan i Gävle. Stipendiets syfte är premiera och stimulera idérika personer att vidareutveckla sina idéer. Knowit vill främja ett innovativt tänkande för att möjliggöra utvecklandet av något originellt och principiellt nytt av betydelse inom en verksamhet eller ett område.

Stipendiet utgör en belöning för en god studieprestation där särskild hänsyn ska tas till ett innovativt examensarbete – inom vilket ämnesområde som helst. Stipendiet kan inte delas mellan flera examensarbeten. Om flera studerande gemensamt utfört ett examensarbete, kan dock stipendiet delas mellan dem.

Stipendieansökan värderas i två steg. I första steget sker en granskning utifrån de akademiska meriterna. I andra steget sker en granskning utifrån de innovativa kvaliteterna. Denna granskning görs av donator och beaktar fyra olika dimensioner:

 • Innovativ höjd – grad av nyhetsvärde
 • Strategisk höjd – grad av framåtriktning
 • Realistisk höjd – grad av genomförbarhet
 • Värdeskapande höjd – grad av ekonomiskt, kulturellt, socialt, kvalitativt värde


Dessa fyra perspektiv graderas vid rangordningen i skalan 1-5. Skalan tolkas enligt följande:

 1. Mycket låg höjd
 2. Låg höjd
 3. Viss höjd
 4. Hög höjd
 5. Mycket hög höjd

Till ansökan ska bifogas

- godkänt examensarbete på lägst kandidatnivå. Examensarbetet får inte vara äldre än 18 mån räknat från sista ansökningsdag.

- Ladok-utdrag där betyg för avslutade kurser samt på examensarbetet framgår.

Studenten ska även bifoga ett personligt brev på max 2 A4 som motivera graden av de olika kriterierna samt ge en kort sammansfattning av examensarbetet.

 • Motivera grad av nyhetsvärde i examensarbetet.
 • Motivera grad av framåtriktning i examensarbetet.
 • Motivera grad av genomförande i examensarbetet.
 • Motivera grad av ekonomiskt, kulturellt, socialt, och kvalitativt värde i examensarbetet.
 • Kort sammanfattning av examensarbete.


Stipendiet utdelas varje år vid ett tillfälle som bestäms efter överenskommelse med Knowit Gävleborg AB.

Ansökningar ska vara Knowit Gävleborg AB tillhanda senast 1 november varje år.

Ort Gävle
Ämne Examensarbete
Affärsområde Solutions
Dela
Till toppen