Våra resurser

Medarbetare Cirka 2 600 medarbetare.

Finansiell styrka Stark balansräkning, god intjänandeförmåga samt noterad aktie på Nasdaq Stockholm. 

Kunder och partners Långa och utvecklande relationer. 

Varumärket Välkänt och positivt laddat varumärke. Stark och tydlig position i digitaliseringsbranschen. 

Digitala lösningar för ett hållbart samhälle Vi strävar efter att kombinera kundernas behov och krav med att minimera påverkan på klimat och miljö. Vi bidrar till att göra våra kunders affärer långsiktigt hållbara. 

Företagskultur Ett bolag som uppmuntrar samarbete, innovation och personligt engagemang. Vårt medarbetarlöfte: Grow, Create a Difference, Together.

Vår verksamhet

Styrning Vi har en decentraliserad organisation, uppdelad i tre affärsområden. Affärsområdescheferna ingår i koncernens ledningsgrupp. Affärsområdena samarbetar i kunduppdrag och i internt resursutnyttjande. Koncerngemensamma riktlinjer och policyer.

Tre affärsområden i samverkan Tjänster inom skräddarsydd systemutveckling, datadriven digital kommunikation och managementkonsulting. 

Snabbrörliga Varje affärsområde består av självständiga flexibla enheter med ett starkt fokus på kundens behov och möjligheter. Det matchar dagens föränderliga värld med ny teknologi och nya arbetssätt.

Värde för våra intressenter

Aktieägare Aktieutdelning och värdetillväxt. 

Kunder Effektiviseringar och nya långsiktigt hållbara affärsmöjligheter.

Medarbetare En modern och flexibel arbetsplats, med stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter. Löner, kompetensutveckling, pensioner och friskvårdsbidrag. 

Partners Knowit har ett nära samarbete med ett flertal partners, som plattformsleverantörer, andra konsultbolag och mjukvarubolag. Det är ett utbyte som bidrar till Knowits egen, till leverantörers och partners och deras medarbetares utveckling.

Samhället Digitala lösningar som förenklar och effektiviserar för medborgare, företag och offentlig sektor. Arbetstillfällen på 21 lokala orter i Norden och ett kontor i Tyskland. 

Miljö Det som har en avgörande betydelse för miljön är demografiska förändringar, bristande resurser och klimatförändringar. Lösningen är vår förmåga att använda ny och existerande teknik. Knowit, med sin kompetens om nya produkter och tjänster, som artificiell intelligens, automatisering och robotisering, påverkar utvecklingen i positiv riktning.

Knowits vision, affärsidé & strategi

Vi är ett konsultbolag som stöttar våra kunder i den digitala transformationen. Vi utvecklar hållbara och innovativa lösningar som bidrar till ett högt affärsvärde för våra kunder. Vår vision, vår affärsidé, våra kärnvärden och vår strategi genomsyrar allt vi gör.

Vill du veta mer?
Marie Björklund
CFO
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Kommunikationschef
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen