Våra resurser

Medarbetare Cirka 3 800 medarbetare.

Finansiell styrka Stark balansräkning, god intjänandeförmåga samt noterad aktie på NASDAQ OMX Stockholm. 

Kunder och partners Långa och utvecklande relationer. 

Varumärket Välkänt och positivt laddat varumärke. Stark och tydlig position i digitaliseringsbranschen. 

Digitala lösningar för ett hållbart samhälle. Vi strävar efter att kombinera kundernas behov och krav med att minimera påverkan på klimat och miljö. Vi bidrar till att göra våra kunders affärer långsiktigt hållbara. 

Företagskultur Ett bolag som uppmuntrar samarbete, innovation och personligt engagemang. Vårt medarbetarlöfte: Grow. Create a difference. Together.

Vår verksamhet

Styrning Vi har en decentraliserad organisation, uppdelad i fyra affärsområden. Affärsområdescheferna ingår i koncernens ledningsgrupp. Affärsområdena samarbetar i kunduppdrag och i internt resursutnyttjande. Koncerngemensamma riktlinjer och policyer.

Fyra affärsområden i samverkan Tjänster inom skräddarsydd systemutveckling, datadriven digital kommunikation, internet of things, cloud och cybersäkerhet samt managementkonsulting. 

Snabbrörliga Varje affärsområde består av självständiga flexibla enheter med ett starkt fokus på kundens behov och möjligheter. Det matchar dagens föränderliga värld med ny teknologi och nya arbetssätt.

Värde för våra intressenter

Aktieägare Aktieutdelning och värdetillväxt. 

Kunder Effektiviseringar och nya långsiktigt hållbara affärsmöjligheter.

Medarbetare En modern och flexibel arbetsplats, med stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter. Löner, kompetensutveckling, pensioner och friskvårdsbidrag. 

Partners Knowit har ett nära samarbete med ett flertal partners, som plattformsleverantörer, andra konsultbolag och mjukvarubolag. Det är ett utbyte som bidrar till Knowits egen utveckling, men också till den hos till leverantörer, partners och deras medarbetare.

Samhället Digitala lösningar som förenklar och effektiviserar för medborgare, företag och offentlig sektor. Arbetstillfällen i samtliga nordiska länder, samt i Tyskland och Polen.

Miljö Det som har en avgörande betydelse för miljön är demografiska förändringar, bristande resurser och klimatförändringar. Lösningen är vår förmåga att använda ny och existerande teknik. Knowit, med sin kompetens om nya produkter och tjänster, som artificiell intelligens, automatisering och robotisering, påverkar utvecklingen i positiv riktning.

Knowits vision, affärsidé & strategi

Vi är ett konsultbolag som stöttar våra kunder i den digitala transformationen. Vi utvecklar hållbara och innovativa lösningar som bidrar till ett högt affärsvärde för våra kunder. Vår vision, vår affärsidé, våra kärnvärden och vår strategi genomsyrar allt vi gör.

Vill du veta mer?
Marie Björklund
CFO
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen