Mot bakgrund av covid-19-pandemin hölls stämman genom förhandsröstning (poströstning), vilket innebar att inga aktieägare deltog på stämman personligen eller genom ombud. Aktieägare kunde i stället delta i årsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg.  

Beslut och relaterade dokument

Kommunikén från årsstämman, årsstämmoprotokollet och övrig dokumentation relaterad till bolagsstämman finns i årsstämmoarkivet.

Vill du veta mer?
Marie Björklund
CFO
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen