Bolagsstyrning

Bolagsstyrning avser de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget. Uppgiften för bolagsstyrning är att säkerställa koncernens åtaganden gentemot sina intressenter: aktieägare, kunder, leverantörer kreditgivare, samhälle och medarbetare.

Bild på sidan om bolagsstyrningsrapport i årsredovisningen

Bolagsstyrningsrapporter

Här hittar du Knowits bolagsstyrningsrapporter sedan 2007, vilka också ingår i årsredovisningen för respektive år.

archipelago

Bolagsordning

Här hittar du Knowits senaste bolagsordning samt information om de externa och interna regelverk som Knowits bolagsstyrning bygger på.

uppslag från Knowits tryckta årsredovisning

Revisor

Här hittar du information om Knowits revisionsbolag samt revisorernas uppdrag och arbete.

Vill du veta mer?
Annika Billberg
Investor Relations
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen