Medlem i UN Global Compact

Som medlem i UN Global Compact, världens största hållbarhetsinitiativ för att styrka företags samhällsansvar, förbinder vi oss att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor och att årligen rapportera våra framsteg för vårt hållbarhetsarbete till FN. I medlemskapet ingår också ett ansvar att främja FN:s 17 mål för hållbar utveckling samt att verka för tio principer om hållbart företagande.

– Genom medlemskapet visar vi vårt stöd för UN Global Compact och åtar oss att fortsätta förbättra vår verksamhet så att FN:s principer genomsyrar vår strategi, vår kultur och vårt dagliga arbete, säger Joakim Pilborg, hållbarhetsansvarig på Knowit.

Här gör vi störst skillnad

Att värna om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och motarbeta all slags korruption är en självklarhet för Knowit och något vi arbetat länge med. Vi har identifierat nio av FN:s 17 globala hållbarhetsmål där vi kan göra störst skillnad:

 

  • Mål 3: God hälsa och välbefinnande.
  • Mål 4: God utbildning för alla. 
  • Mål 5: Jämställdhet.
  • Mål 7: Hållbar energi för alla. 
  • Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. 
  • Mål 11: Hållbara städer och samhällen. 
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.
  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna. 
  • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen. 

Exempel på kunduppdrag där Knowit har bidragit med väsentlig hållbarhetsnytta

Dataplattform hjälper LKAB att fokusera på hållbar gruvdrift

Bidrar till FN:s mål 9

LKAB är Europas största producent av järnmalm och målet är att ha en koldioxidfri produktion till år 2045. Med en ny molnbaserad dataplattform, en datadriven kultur och en guldgruva av information kan LKAB ta hållbara beslut som möjliggör den gröna omställningen.

– Vår ambition är att etablera en ny världsstandard för gruvdrift och att göra LKAB till världens mest hållbara gruvbolag. En del av detta är att bygga en datakultur och se till att vi har en dataplattform som möjliggör transformationen. Allting vi gör kopplat till data bidrar till att vi kan följa upp våra hållbarhetsmål, säger Daniel Nordvall, Group Manager Data & Analytics på gruv- och mineralkoncernen LKAB.

Moln-app hjälper mjölkproducenter att säkerställa kornas välmående

Bidrar till FN:s mål 12

DeLaval är världsledande inom mjölkindustrin med utrustning och lösningar för mjölkproducenter – ett viktigt stöd för en hållbar mjölkproduktion. Tillsammans med Knowit, har en unik app-lösning tagits fram där kor är IoT-anslutna till molnet. Syftet är att hjälpa mjölkproducenter att i realtid säkerställa kornas välmående.

– Knowit är en viktig partner till DeLaval i utveckling av avancerade system med fokus på digitala tjänster, med god kompetens och engagemang att skapa världsledande system och tjänster för kunder till DeLaval, säger Lars Bergmann, DeLaval Digital Services EVP.

112-appen ger ökad trygghet för 85 procent av användarna

Bidrar till FN:s mål 3

När varje sekund räknas är snabb, relevant och pålitlig information kritisk. Tillsammans med SOS Alarm har Knowit utvecklat 112-appen som fungerar som en extra trygghet när det är fara för liv och ger information om allvarliga händelser.

– Med en agil designprocess där alla viktiga kompetenser involverades tidigt kom vi tillsammans med Knowit snabbt fram till ett koncept som kändes bra och bekräftades genom användartester. Resultatet är en app som användaren förhoppningsvis aldrig behöver använda, men som kan rädda liv när krisen verkligen är framme, säger Niclas Cholodov, produktägare, SOS Alarm.

open eye icon

Vi är makers of a sustainable future

Med hjälp av digitala lösningar möjliggör vi en hållbar samhällsutveckling tillsammans med kunder och partners. Vårt hållbarhetsarbete finns samlat i årsredovisningen. Här hittar du fördjupad information om hur vi arbetar för en frisk arbetsplats, ökad jämställdhet, mindre koldioxiutsläpp – och mycket mer. Du kan även kontakta oss med dina hållbarhetsfrågor. 

Vill du veta mer?
Joakim Pilborg
Head of Sustainability
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen