Knowits väsentliga frågor

Nyckeln till ett hållbarhetsarbete som bidrar till långsiktigt värdeskapande är att förstå omvärlden och intressenternas förväntningar i en föränderlig tid. Knowits väsentlighetsprocess för att identifiera de viktigaste frågorna bidrar till att prioritera de hållbarhetsfrågor Knowit ska fokusera på.

Denna analys av de samhällsförändringar som Knowit och dess intressenter kan påverka och påverkas av är grunden till hur hållbarhet integreras i bolagets strategi och rapportering. En fullständig väsentlighetsanalys görs vartannat år och däremellan görs en genomlysning och mindre justeringar.

Väsentlighetsanalys

Under 2021 har en fullständig väsentlighetsanalys genomförts i följande steg: 

  1. Med framtiden i fokus: Navigating 2030 och benchmark av konkurrenter.
  2. Identifiera och vikta väsentliga hållbarhetsområden.
  3. Djupintervjuer med företrädare för bolaget och bolagets intressenter i syfte att validera de identifierade
    hållbarhetsområdena och deras viktning.
  4. Påverkan på Knowits värdekedja.
  5. Påverkan på bolagets strategi och kommunikation.

 

Intressenter950x1021.jpg

Vill du veta mer?
Joakim Pilborg
Head of Sustainability
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen