Webinar om Klara Dialog - Ett effektivt stöd för hantering av information och handlingar i verksamheten

Klara Dialog har tagits fram för att förenkla användning av uppgifter som registreras i Klara. Målgruppen är alla de som hanterar handlingar i organisationens olika verksamheter såsom medarbetare i verksamhetsprocesser, handläggare, arkivredogörare m.fl. Klara Dialog presenterar hanteringsanvisningar i en mer användarvänlig form än de traditionella dokumenthanteringsplanerna och underlättar på så sätt den vardagliga dokumenthanteringen.

Håkan Gustafsson från Knowit visar hur Klara Dialog fungerar och hur man förbereder i Klara för att Klara Dialog ska ge ett effektivt stöd för dem som hanterar handlingar i verksamheterna.

Hålls vid två tillfällen:

Onsdag den 26 februari kl 15.00-16.00
Onsdag den 11 mars kl 12.30-13.30

Webinaret är kostnadsfritt och länk skickas ut per mail dagen innan. Frågor? Kontakta Claes Bengtsson.

Till toppen