Webinar Klara - Klara som informationsnav

Vi välkomnar alla till vårt webinar om Klara som informationsnav

En verksamhets handlingar finns ofta i komplexa informationsmiljöer med verksamhetsprocesser och IT-system. I detta webinar visar vi hur Klara och arkivredovisningen i Klara kan fungera som ett nav för att hålla koll på verksamhetens handlingar.

Mycket av det vi gör när vi bygger upp ärende- och dokumenthantering, intranät, webbplatser, integration etc. handlar om informationsstyrning. För att gallring ska ske på ett säkert sätt i de IT-system där handlingar skapas och används, eller för att förflyttningar av handlingar ska kunna ske till en säkrare, tryggare och mer långsiktig förvaring i e-arkiv, behövs en informationsstyrning som är överenskommen med samtliga som deltar i kedjan.

Som arkivarie har du en central och mycket värdefull roll i verksamheten. Och i dessa mer eller mindre komplexa miljöer kan Klara fungera som ett stöd.

I vårt webinar ger vi exempel på hur Klara kan stödja arbetet med att styra verksamhetsinformation, i första hand genom integrationer till andra system. Genom att integrera Klara med andra system använder du strukturarbetet i Klara för att styra och få synergier och samordningseffekter med andra system där handlingarna finns.

Webinaret är kostnadsfritt och länk skickas ut per mail dagen innan.

Har du frågor? Tveka inte att kontakta Claes Bengtsson, 0722-316900.

Till toppen