Webinar Klara - Handbok för strukturbygget i Klara

Vi välkomnar alla till vårt webinar om Handbok för strukturbygget i Klara

Klara bygger på en informationsmodell som rätt använd kan skapa mycket intressant funktionalitet. Exempelvis kan:

  • Allmänna arkivschemat interagera med klassificeringsstrukturen och förenkla hanteringen kring förvaringsenheter.
  • Flera förvaringsenhetsstrukturer användas samtidigt för olika syften.
  • Klassificeringsstrukturen och FE-strukturen kopplas ihop från olika nivåer med mera.

Nyttan bygger på att strukturerna är användbara och meningsfulla i just den organisation som använder Klara.

Som arkivarie har du en central och mycket värdefull roll i verksamheten. Du bidrar till informationsförsörjning, bevarande och gallring av verksamhetsinformation. I de här mer eller mindre komplexa miljöerna kan Klara fungera som ett stöd.

I det här webbinariet visar vi möjligheterna för arkivarien att använda Klara på ett optimalt sätt. Vi går översiktligt igenom det grundarbete som behöver göras för att Klara ska fungera och nå de effekter som önskas. Det handlar om grundarbete med Klassificeringsstruktur och strukturenheterna, Aktiviteter, Handlingsslag, Handlingstyper, Förvaringsenheter, Förvaringsenhetstyper och Beteckningsserier.

Webinaret är kostnadsfritt och länk skickas ut per mail dagen innan.

Har du frågor? Tveka inte att kontakta Claes Bengtsson, 0722-316900.

Till toppen