Webinar - Klara Integration

Vi välkomnar alla till vårt webinar om Klara Integration

En verksamhets handlingar finns ofta i komplexa informationsmiljöer med verksamhetsprocesser och IT-system. I detta webinar visar vi hur Klara och arkivredovisningen i Klara kan fungera som ett nav för att hålla koll på verksamhetens handlingar.

Klaras funktionalitet för integration med elektroniska arkiv och verksamhetssystem hanteras inom tilläggsmodulen Klara Integration.

Det finns tre huvudsakliga typer av integrationer som kan utföras med Klara:

  • Integration med dokumenthanteringssystem, e-arkiv eller en enkel FTP-server som lagrar elektroniska dokument
  • Integration via automatisk import där Klara bevakar en eller flera importkataloger och automatiskt läsa in filer som placeras där
  • Export av data till verksamhetssystem vilket innebär att klassificeringsstrukturer och processinformation automatiskt kan överföras till externa verksamhetssystem, t ex W3D3, så fort informationen sparas i Klara.

I webinaret visas vad som krävs tekniskt för att skapa integrationer i Klara samt hur integrationer kan användas verksamhetsmässigt

Webinaret är kostnadsfritt och länk skickas ut per mail dagen innan.

Har du frågor? Kontakta Claes Bengtsson, 0722-316900.

Till toppen