Webinar - Klara Dialog

Klara Dialog har tagits fram för att förenkla användning av uppgifter som registreras i Klara. Målgruppen är alla de som hanterar handlingar

Vill du byta ut svårtolkade dokumenthanteringsplaner i Excel mot specialanpassade, uppdaterade och intuitivt presenterade hanteringsanvisningar? Då är du varmt välkommen på vårt webinar där vi presenterar Klara Dialog.

Klara Dialog har tagits fram för att förenkla för alla de som hanterar dokument i verksamhetsprocesserna. Särskilt de som inte är tränade i dokumenthantering men som behöver förstå kraven på handlingar för att göra rätt.

I vårt webinar tar vi upp:

  • Hur Klara Dialog fungerar bra för yrkesroller som saknar fackkunskap om regler i dokumenthanteringen.
  • Att Klara Dialog är intuitivt för att användare utan fackkunskap ska kunna förstå informationen, var den är lagrad, vilka krav som ställs på informationen och hur man följer processen.
  • Hur Klara Dialog minskar ledtider och belastning på arkivarier för uppgifter som användarna kan lösa på egen hand.
  • Hur användarna genom Klara Dialog ska få en ökad förståelse för informationsstrukturen och vilka processerna som används i organisationen.
  • Hur Klara Dialog främjar decentraliserad sökning. Kunskapen att söka fram information ska inte endast finnas hos ett visst antal personer.

I webinaret visas också hur du som arkivarie anpassar Klara för publicering i Klara Dialog för bästa prestanda och presentation.

Webinaret är kostnadsfritt och länk skickas ut per mail dagen innan.

Har du frågor? Kontakta Claes Bengtsson, 0722-316900.

 

Till toppen