Webinar - Klara Dialog - Ett effektivt stöd för verksamhetsinformation (2)

Vi välkomnar alla till vårt webinar om Klara och Klara Dialog – Ett effektivt stöd för hantering av verksamhetsinformation och handlingar.

Klara och Klara Dialog – Ett effektivt stöd för hantering av verksamhetsinformation och handlingar i verksamheten.

Klara Dialog har tagits fram för att förenkla användningen av uppgifter som registreras i Klara. Målgruppen är alla de som hanterar handlingar i organisationens olika verksamheter såsom medarbetare i verksamhetsprocesser, handläggare, arkivredogörare m.fl. Klara Dialog presenterar uppgifter och hanteringsanvisningar i en mer användarvänlig form än de traditionella dokumenthanteringsplanerna och underlättar på så sätt dokumenthanteringen i organisationer.

I detta webinaret visar Knowit:

 • Hur Klara Dialog fungerar och hur man förbereder i Klara för att Klara Dialog ska ge ett effektivt stöd för dem som hanterar handlingar i verksamheterna
 • Hur Klara Dialog fungerar bra för medarbetare som saknar fackkunskaper i dokumenthantering
 • Att Klara Dialog är intuitivt för att användare lätt ska ta till sig informationen
 • Hur Klara Dialog minskar ledtider kring uppgifter som användare kan lösa på egen hand och således minska belastningen på arkivarier
 • Hur användarna genom Klara Dialog ska få en ökad förståelse för klassificeringsstrukturen och vilka processer som finns i organisationen
   

Webinaret hålls vid två tillfällen:

 • 12/4 kl 11
 • 23/5 kl 13
   

Webinaret är kostnadsfritt och länk skickas ut per mail dagen innan.

Har du frågor? Kontakta Claes Bengtsson, 0722-316900.

Till toppen