Webinar - Klara - Skapa verksamhetsnytta med Klara Dialog (2)

Vi välkomnar alla till vårt webinar om hur du skapar verksamhetsnytta med Klara Dialog. 

I en tid när digitalisering står i fokus och informationsflöden ständigt ökar, ökar också kraven på en säker, kvalitativ och effektiv informationshantering. Klara Dialog har tagits fram för att förenkla användningen av uppgifter som registreras i Klara. Målgruppen för Klara Dialog är alla de som hanterar handlingar i organisationens olika verksamheter såsom medarbetare i verksamhetsprocesser, handläggare, arkivredogörare m.fl.

Det här webinaret lägger fokus på hur du skapar verksamhetsnytta med hjälp av Klara Dialog i din organisation genom att samla detaljer och anvisningar kring verksamhetens processer och information och göra dem tillgängliga för alla medarbetare.

I detta webinar visar Knowit:

  • Hur Klara Dialog används som verktyg för att hantera verksamhetsinformationen i ett infrastrukturellt perspektiv
  • Hur Klara Dialog presenterar verksamhetens processer och informationshantering för alla medarbetare
  • Hur man kan skapa mervärde genom gemensam användning av resurserna processer, information och system
     

Webinaret hålls vid två tillfällen:

  • 7/3 kl 11
  • 8/5 kl 13
     

Webinaret är kostnadsfritt och länk skickas ut per mail dagen innan.

Har du frågor? Kontakta Claes Bengtsson, 0722-316900.

Till toppen