Webinar - Klara - Förvaringsenheter

Vi välkomnar alla till vårt webinar om Förvaringsenheter.

En väsentlig del av en komplett arkivredovisning är redovisningen av handlingarnas förvar då det i praktiken är de uppgifter som registreras i Klara om förvaringsenheter som gör det möjligt att återsöka handlingar.

I detta webinar visar vi vad förvaringsenheter i Klara är och principer för hur de kan användas, utifrån följande frågor:

  • Vad är en förvaringsenhet? – definition och olika typer
  • Vilka uppgifter kan/bör registreras om en förvaringsenhet? – regelverk och möjligheter
  • Hur kan olika förvaringsenheter kombineras med varandra? – exempel på principer för att strukturera förvaringsenheter
  • Hur redovisas förvaring av information? – exempel på principer för att koppla handlingsslag/handlingstyper till förvaringsenheter
     

Webinaret hålls vid två tillfällen:

  • 10/3 kl 13
  • 31/5 kl 11
     

Webinaret är kostnadsfritt och länk skickas ut per mail dagen innan.

Har du frågor? Kontakta Claes Bengtsson, 0722-316900.

Till toppen