Webbinarium om Klara Dialog – Ett effektivt uppdragsstöd (2)

Vi välkomnar alla till vårt webbinarium om Klara Dialog – Ett effektivt stöd för hantering av verksamhetsinformation och handlingar. 

Välkomna till en visning av Klara Dialog, en del i Klara-familjen.

Klara Dialog ger din organisation ett nytt och effektivt uppdragsstöd och ett användarvänligt sätt att nå ut med kunskap om strukturer och verksamhetsinformation i organisationen.

Kunskapen om i vilka processer handlingar, informationsmängder och personuppgifter finns och hur de ska hanteras behövs när din organisation ska kunna leva upp till de olika krav som ställs på informationshanteringen. Med Klara Dialog kan olika discipliner dra fördel av en gemensam presentation av de klassificeringar och anvisningar som gäller verksamhetsinformation.

Det här webbinariet riktar sig till en bredare målgrupp informationsspecialister där exempelvis arkivarier, IT-förvaltning, dataskydds- och säkerhetsrådgivare ingår. Vidarebefordra därför gärna inbjudan till personer med dessa roller i din organisation.

Detta får du med dig från vårt webbinarium om Klara Dialog:

  • Du kommer att förstå Klara Dialog, vad applikationen kan tillföra din organisation och hur Klara Dialog kan förmedla flera aspekter av den information som skapas och används i verksamhetsprocesserna.
  • Du kommer också att se de möjligheter ni har att successivt utveckla arbetssätt mellan discipliner som inverkar styrande på den gemensamma informationen.
  • Du kommer att få en översikt om hur du jobbar med Klara Dialog backend, dvs. i administrationsdelen i Klara.
     

Datum: Torsdag 23/11 kl 13.00 (även 12/9 kl 11.00)

Webbinariet är kostnadsfritt och länk skickas ut per mail dagen innan

Har du frågor? Kontakta Claes Bengtsson, 0722-316900.

Till toppen