Tredjepartsrisker – Hur hanterar du digitala risker utanför organisationens gränser?

Efter ett uppskattat seminarium på ämnet tredjepartsrisker i Stockholm vill vi nu välkomna er som är verksamma i Göteborg till ett seminarium med samma tema och efterföljande mingel, kl 15.30 - 17.30 torsdagen den 21 november!

Allt större del av en organisations risker ligger hos tredje part: outsourcingleverantörer, molntjänstleverantörer eller helt enkelt i öppen programvara. Ofta sker outsourcing på ekonomiska grunder eller för att ta del av andra företags teknologiska försprång. För vissa företag är förmågan att dra nytta av kompetens hos tredjepart en stor framgångsfaktor eller det enda sättet att hålla sig konkurrenskraftig. Baksidan kan vara minskad kontroll och säkerhet. Under seminariet kommer vi att diskutera hur man fortsatt kan dra nytta av alla de fördelar som finns med tredjepartslösningar samtidigt som digitala risker tas i beaktning. Seminariet kommer beröra hur ni som organisation kan styra era tredjepartsrisker och hur ni arbetar med öppen programvara, men också ett praktiskt exempel från Recorded Future på hur ni i realtid kan arbeta med tredjepartsrisker. Vi avslutar med en paneldiskussion ledd av Petra Strokirk där ni även får möjlighet att ställa era frågor till talarna.

 

Hur hanterar du riskerna med öppen programvara?
Talare: Rickard Westberg 

Rickard kommer prata om hur den flexibilitet och snabbhet man vill uppnå med att använda öppen mjukvara inte måste stå i konflikt med den granskning och kontroll man vill ha för att reducera riskerna som man exponeras för. Han delar med sig av erfarenheter från utveckling av verktyg och metoder för att få kontroll och belyser vikten av automation och reproducerbarhet processen.

Rickard Westberg är senior projektledare på Knowit Defence Technology med lång erfarenhet av att utveckla och leverera system som hanterar försvarssekretess och systemsäkerhetskritiska tillämpningar. Han har tidigare varit chef för Saab Secure Digitalization.

 

Storskalig realtidsövervakning av tredjepartsrisk
Talare: Staffan Truvé

Staffan kommer att beskriva hur Recorded Future i realtid kan beräkna ett mått på tredjepartsrisk för hundratusentals företag. Han kommer att beskriva både hur datainsamlingen som krävs för detta går till och vilka faktorer som vägs samman för att uppskatta risk.

Staffan Truvé är CTO och en av grundarna av Recorded Future. Han har tidigare bl.a. varit VD för SICS (Swedish Institute of Computer Science), Interactive Institute och CR&T.

 

Moderator är Petra Strokirk som är konsultchef för Knowit Cybersecurity & Law i Göteborg. Petra har lång erfarenhet inom samhällssäkerhet från bland annat offentlig verksamhet, exempelvis från rollen som säkerhetsskyddschef och säkerhetschef i kommunal sektor.  


Välkomna! Vi bjuder på dryck och tilltugg för de som vill.


Frågor? Kontakta Martin Claesson på +46 727 430980 eller martin.claesson@knowit.se.

Till toppen