Ta kontroll över kundresan och lyckas med e-handel B2B

Nyckeln till en lyckad e-handel för B2B är att ta kontroll över kundresan för de viktigaste målgrupperna. Kundresan är ett effektfullt verktyg inom digital handel. Genom att kartlägga kundresan öppnas möjligheter för att kunna påverka de primära målgruppernas beteende samt skapar nya digitala kontaktytor för att generera fler affärer. Inom B2C jobbar man kontinuerligt med att utveckla den digitala affären genom kundresan, inom B2B är det inte lika vanligt. Som privatpersoner ställer vi krav på hur företag använder sina kanaler och kontaktpunkter, dessa förväntningar tar vi med oss in i arbetslivet, vilket ställer krav på handeln B2B.

Funderar ni på hur ni ska få den digitala handeln att utvecklas? Hur skall ni sälja era produkter online? Har ni kanske prövat att kartlägga en kundresa men undrar vad ni ska göra med resultatet? ​

Lugn – vi kommer att bjuda på frukost och vägleda er - steg för steg - hur ni kan börja med en kartläggning av er kundresa. Ni kommer få en överblick över vilka steg kunder gör fram till en affär och vilka hinder som kan finnas. Detta skapar nya möjligheter att forma och anpassa resan så att ni kan möta kunders behov i det digitala samhället samt att digitalisera era säljprocesser.

Många företag står inför utmaningen att kunna koppla kundresan till arbetet i den egna organisationen. Litium kommer berätta om konceptet Unified commerce och hur de möjliggör, på ett träffsäkert sätt, att nå ut med rätt budskap till rätt målgrupp och kanal. Litium kommer även att redovisa delar av en studie där 600 B2B-företag fick dela med sig av sina erfarenheter, lärdomar och utmaningar kring digital handel.

Vi hoppas att du som står inför resan mot digital handel ska få konkreta tips och idéer på hur du ska tänka och agera för att komma vidare – och lyckas. Välkomma till Knowit för frukostseminarium!

Talare 

Fredrik Hrdlicka arbetar med att utforma framtidens e-handel genom att flytta fokus ifrån teknik till affärer och skapar förutsättningar för att få företag att växa genom att utveckla deras digitala möten och affärer. Fredrik har lång erfarenhet inom att hjälpa företag att accelerera försäljningen och stärka kundrelationer online. 

Fredrik Hrdlicka

Julia Stuxgren är tjänstedesigner som skapar rätt förutsättningar hos organisationer att utveckla och bibehålla kundupplevelser. Detta genom att facilitera idearbetet och att driva verksamhetsutveckling via design metoder med fokus på design thinking och business design. Hon har erfarenhet av tjänstedesign inom privat och offentlig sektor där hon skapat visuella analyser som ger en aha-upplevelse.

Julia Stuxgren

 

Välkomna!


Tid 08:00 – 9.30 (Frukost serveras från 07.30)
Datum 21 november
Plats Östra Hamngatan 16, Göteborg

Frågor? Kontakta Victoria Sahlberg, +46 73 066 89 33.

Till toppen