Skapa resultatfokus och gemensamt arbetssätt för digitalisering

Vill du förstå eller lära dig mer om ett nytt sätt att arbeta med digitalisering?

Det har pratats om digitaliseringens fördelar inom de flesta branscher ganska länge nu, men hur långt har vi egentligen kommit? Digitalisering har stor potential och kan helt klart skapa många möjligheter, möjligheter som bara blir teoretiska om vi inte hittar arbetssätt som gör att vi kan skapa konkreta resultat och röra oss framåt.

Vi på Knowit kommer under ett frukostmöte berätta om hur vi tillsammans med vår kund Sollentuna kommun tagit fram ett arbetssätt för att skapa utvecklingskraft i deras digitaliseringsarbete. Maria Ericsson, Digitaliseringsstrateg på Sollentuna kommun, kommer att berätta om deras perspektiv och resultaten de har åstadkommit genom det här arbetssättet.

Under vårt digitala frukostmötet får du tips om hur du kan sätta upp liknande arbetssätt, ett som tar utgångspunkt i verksamheten och syftar till att börja småskaligt. Detta för att kunna ta vara på lärande och successivt ta hand om stora förflyttningar.

Varmt välkommen!

Till toppen