Samla era IT-lösningar i det publika molnet

Få ökad effektivitet och kostnadskontroll genom att samla era IT-lösningar i det publika molnet

Har ni digitala tjänster som inte fullt ut möter kundernas krav på prestanda och skalbarhet? Körs tjänsterna lokalt hos lokala IT-leverantörer? Står ni inför en kostsam investering i ny IT-infrastruktur? Då har ni ett gyllene tillfälle att ta ett kliv framåt i er digitalisering där ni framtidssäkrar era IT-tjänster, får ökad kontroll och kostnadseffektivitet utan dyr investering i ny hårdvara.

Välkomment till Knowits frukostseminariumdär vi berättar hur vi genom vår agila arbetsmodell moderniserar och flyttar IT-tjänster till det publika molnet, både hos mellanstora och globala organisationer. Vi berättar om hur utvecklingsarbetet gör att ni minskar beroendet till många olika leverantörer samtidigt som ni ökar er egen kontroll och kompetens genom att samlar era IT-lösningar i en framtidssäkrad plattform (t ex Microsoft Azure, AWS eller Google Cloud Platform).

Som exempel kommer vi berätta hur en av Sveriges globala varuhuskedjor tillsammans med Knowit satt fart på sin digitalisering genom att flytta sina globalt distribuerade IT-tjänster till det publika molnet. Kundens verksamhet kan idag få applikationer med lägre nedtid som dessutom snabbt och enkelt kan skalas upp och ned utifrån förändrade behov och krav. Kunden behöver dessutom inte investera i någon hårdvara utan betalar bara för vad de använder. Genom Knowits Managed Cloud Services har kunden även fått en effektiv förvaltning.

Vi kommer berätta hur ni:

  • Moderniserar och framtidssäkrar era IT-lösningar
  • Kortar ledtider från projektstart till produktionssättning med Knowits agila arbetsmodell
  • Minskar era risker och ökar kundnyttan för era IT-lösningar
  • Minskar beroendet till många lokala IT-leverantörer
  • Minskar ert behov av dyra investeringar i hårdvara 

Välkommen!

Tid: onsdag 22 januari, 08.00–09.00 (frukost från 07.30)
Plats: Knowit, Östra Hamngatan 16

Frågor? Kontakta Joakim Berg, +46 73 365 77 31

Till toppen