Modernt ledarskap i en snabbt föränderlig omvärld

Tänk dig en organisation som likt en organism formar sig själv och genomsyras av en kultur som bygger på tillit och samarbete, där ledarskapet delas av alla och är snabb i beslut och leverans. Hur kan du som ledare skapa de rätta förutsättningarna, stötta och coacha i en sådan organisation samtidigt som du blickar framåt?

I denna kurs tittar vi på de verktyg som finns för att klara det. Vi inspirerar oss av det agila ledarskapet där vi hittar verktyg för att bl.a. skapa engagemang och motivation, delegera och stärka teamen (empowerment). Vi fördjupar oss i hur vi kan hantera vår snabbt föränderliga och komplexa värld och vilken typ av ledarskap vi behöver i en snabb organisation. Vi hämtar mycket från Management 3.0 och tittar på andra sätt att forma organisationer och att leda i dem. 

Kursen är en start på din organisations förändringsresa eller en extra skjuts på den ni redan påbörjat. Efter kursen kommer du ha verktyg för att skapa det ledarskap och den organisation som passar er; du får insikterna som behövs för att fatta ett aktivt och medvetet beslut om vilken riktning ni vill välja samt verktyg för att nå dit och därigenom skapa ett effektivt ledarskap.

Målgrupp 

Denna utbildning riktar sig till chefer och ledare samt till dig som är intresserad av hur ledarskapet fungerar i moderna organsationer. 

Förkunskaper 

Kunskaperinomagilametoderunderlättar, men utgör inteett krav.  

Språk 

Kursen ges på Svenska (kontakta oss om du föredrar engelska). 

Längd

2 dagar 

Pris

Pris exkl moms: 18.900 kr 

 I priset ingår kursmaterial, lunch och fika. Anmälangörshär (Länk till anmälningssida). 

Utbildare 

Fredrik Söderberg 

Fredrik har lång erfarenhet av att förändra och leda organisationer som verkar i en snabbt föränderlig värld. Med erfarenhet från många branscher och roller tillsammans med kunskaper inom flera organisationsstrukturer guidar han er i djungeln av verktyg och metoder för att skapa effektiva och högpresterande organisationer samt ett engagerande ledarskap. Han delar med sig av sin rika erfarenhet och låter er dela med sig av era och diskussionerna blir ofta långa och givande. 

Fredrik jobbar idag både som chef och managementkonsult där han använder och utvecklar sina kunskaper i ämnet.   

Kursinnehåll 

Era egna utmaningar 

 • Vi delar med oss av våra aktuella utmaningar. 

 • Under kursens gång jobbar vi med möjliga lösningar på dem. 

 Teorin bakom agilt arbetssätt 

 • Vad är agilt – egentligen? 

 • Varför är ett agilt arbetssätt och ledarskap viktigt? 

 • Komplexitetsteori och systemtänkande   

 • En modell för komplexitetstänkande 

 Att skapa motivation och engagemang 

 • Inre och yttre motivation 

 • Förstå individerna i teamet, deras behov och hur de påverkar 

 Värden och kultur 

 • Vilka värden är viktiga för er organisation? 

 • Hur jobbar ni med dem på ett konstruktivt sätt? 

 • Så skapar ni den kultur som bästa stöttar er organisation. 

 Stärka teamen (Empowerment) 

 • Förutsättningar för självorganisering. 

 • Hur kan ni bygga förtroende och tillit och med det, delegering? 

 • Tekniker för distribuerat ledarskap 

 Att utveckla kompetens 

 • Hur kan chefen/ledaren bidra till kompetensutvecklingen? 

 • Så bygger teamen den kompetens det behöver! 

 • Det ständiga lärandet 

 Att bygga struktur 

 • Vilka organisationsstrukturer fungerar i en snabb organisation? 

 • Hur skapar vi snabbhet i organisationen? 

 Att leda förändring 

 • Sammanfattning och avslutning 

 • Tips inför framtiden 

Har du några frågor? 

Kontakta Fredrik Söderberg, fredrik.soderberg@knowit.se, +46769461137

Till toppen