Leading SAFe® 5.0 med SA-certifiering

I en  organisation med  flera  agila  team behöver teamen planera  tillsammans,  samordna sitt arbete  och hantera  beroenden. Med stöd av  ramverket  SAFe® kommer du kunna åstadkomma detta  och ramverket hjälper dig att skala upp arbetet från team- och programnivå till portföljnivå.

Under denna tvådagarskurs i Leading SAFe® kommer du som deltagare att få den kunskap som krävs för att leda ett Lean-Agile-företag genom att utnyttja Scaled Agile Framework® (SAFe®) och dess grundläggande principer som härrör från Lean, systemtänkande, agil utveckling, produktutvecklingsflöde och DevOps. I kursen kommer de fem kompetenser som krävs för att bli ett Lean företag att diskuteras. Utöver detta kommer du också att lära dig och öva upp dina färdigheter för att stödja och genomföra PI-planeringar samt samordna flera agila releasetåg (ARTs).  

Som deltagare kommer du efter kursen att förstå den Lean-agila tankegången, varför den är så effektiv dagens marknad och vad det innebär att leda en Lean-agil transformation. Du kommer också att lära dig att bygga och stödja agila team och program, stärka ditt företags Lean Portfolio, bygga en kontinuerlig leveransledning och DevOps-kultur och samordna stora lösningar. Du kommer att utveckla en kompetens som är efterfrågad över hela världen och ge ditt företag möjlighet att lyckas på en föränderlig marknad som SAFe® 5 Agilist (SA).  

Utbildningen har stor spridning internationellt och hålls av certifierad lärare. Under utbildningen kommer vi även att dela med oss av våra egna erfarenheter från att införa ramverket hos svenska bolag. 

Att delta i kursen förbereder dig för att skriva provet och bli certifierad SAFe® Agilist (SA)

Målgrupp 

Den här kursen riktar sig till chefer, förändringsledare, program- och projektledare, agila coacher och andra som deltar i eller driver arbetet med att lyckas med storskalig agil utveckling. 

Förkunskaper 

Kunskaperinomagilametoderunderlättar, men utgör inte ettkrav.  

Språk 

Kursenges svenska (kontaktaoss om du föredrarengelska). 

Kursmaterial 

Engelskt kursmaterial ingår. 

Längd 

2 dagar, båda mellan 9:00-17:00

Pris

Prisexkl moms: 16.990:- 

I priset ingår testavgift för SA-certifiering samt lunch och fika

Utbildare 

Daniel Borgentun har 20 års erfarenhet från produktutveckling inom fordons-, försvars- och telekomindustrin samt detaljhandeln. Han är en erfaren förändringsledare och agil coach samt har arbetat som projektledare, systemarkitekt, systemdesigner och utvecklare. 

senare år har Daniel fokuserat att hjälpa organisationer att bli snabbare, vilket innebär att de agila initiativen skalas till en högre nivå. Han har hjälpt till att identifiera och skapa många agila releasetåg (kontinuerligt integrerade och kontinuerligt släppta produkter, skapade av stabila och effektiva team av team). Daniel är SPC (Certified SAFe® Program Consultant) och har utbildat över 600 personer i agil utveckling i stor skala, inklusive ledande befattningshavare, chefer, ledare och team.  

Kursinnehåll 

  • Introduktion till Scaled Agile Framework (SAFe) 

  • Hur du blir en Lean-Agile Leader 

  • Skapa team och teknisk agilitet 

  • Program Increment (PI)-planering 

  • Releasing on Demand med DevOps 

  • Bygg Business Solutions och Lean Systems 

  • Implementera Lean Portfolio Management 

  • Hur ni leder transformationen 

Har du några frågor? 

Kontakta Fredrik Söderberg, fredrik.soderberg@knowit.se, +46769461137 


Till toppen