Kommande förändringar i säkerhetsskyddslagen: hur påverkas din verksamhet?

Den 1 december i år uppdateras sannolikt säkerhetsskyddslagen med ett antal nya bestämmelse. Vad innebär de för din verksamhet?

Många verksamheter träffas idag direkt eller indirekt av säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft i april 2019. Den 1 december 2021 uppdateras med största sannolikhet lagen med ett antal nya bestämmelser. Vilka är de aviserade förändringarna? Vad innebär ändringarna praktiskt för säkerhetskänsliga verksamheter, deras leverantörer och samverkanspartners? Och hur kan de förändrade bestämmelserna påverka tillsynsarbetet under säkerhetsskyddslagen? Detta är frågor som Knowit, tillsammans med företrädare för en säkerhetskänslig verksamhet och en tillsynsmyndighet, vill lyfta fram under ett öppet seminarium den 11 november.

Seminariet inleds av Sven Johnard – tidigare verksjurist vid Säkerhetspolisen som idag arbetar som jurist hos Knowit och har djup expertis om säkerhetsskyddad upphandling och säkerhetsskyddsavtal. Sven har t.ex. skrivit Säkerhetspolisens vägledning om säkerhetsskyddad upphandling och deltog också som expert i den utredning som låg till grund för de kommande förändringarna i säkerhetsskyddslagen. Sven kommer kort beröra säkerhetsskyddslagens grunder och varför lagen setts över men kommer att fokusera på vilka nya krav som ändringarna den 1 december innebär.

Nästa pass hålls av Anneli Forslund och Erik Wiskär från Vattenfall. Anneli arbetar som Säkerhetschef på Vattenfall och har mångårig erfarenhet av kris- och säkerhetsarbete på hög nivå inom det svenska näringslivet. Erik arbetar som Security Program Manager vid Vattenfall och har en lång bakgrund från Försvarsmaktens operativa säkerhetstjänst. Anneli och Erik kommer att tala om vilka utmaningar och möjligheter de nya bestämmelserna kan medföra för Vattenfall och deras samarbetsparter.

Sist ut är sedan Annette Norman och Jannike Ericson från Post- och telestyrelsen (PTS). Annette och Jannike är båda jurister och tillhör PTS avdelning för säker kommunikation. Anette har, bland annat, över tio års erfarenhet från arbete hos Säkerhetspolisen och deltog också i den utredning (SOU 2018:82) som ligger till grund för de aviserade förändringarna i säkerhetsskyddslagen. Jannike har jobbat tre år på PTS med säkerhetsskydd samt dessförinnan en längre tid på Säkerhetspolisen. Annette och Jannike kommer att tala om hur kommande lagförändring påverkar PTS roll i säkerhetsskyddsregleringen och om det framtida tillsynsarbetet.

Varje pass kommer att avslutas med en kortare frågestund som möjliggör reflektion och diskussion. Efter seminariet finns möjlighet till nätverkande och mingel för både deltagare och talare, där Knowit bjuder på lättare förtäring och dryck.

Eftermiddagens agenda ser ut enligt följande:

15.30: Välkomna och introduktion

15.35: Sven Johnard, Knowit: Vad handlar säkerhetsskyddslagen om, varför har lagen setts över och vilka nya krav innebär ändringarna i lagen?

16.10: Anneli Forslund och Erik Wiskär, Vattenfall Generation: Vad kan de förändrade kraven innebära för en verksamhet som Vattenfall?

16.55: Annette Norman och Jannike Ericson, Post- och telestyrelsen: Hur kan förändringarna påverka PTS framtida tillsynsarbete?

Ca. 17.30: Diskussioner avrundas och seminarium avslutas till förmån för mingel där Knowit bjuder på dryck och tilltugg för de som vill.

Kontakta Sebastian Tham om ni har några frågor om eventet. Vi ser fram emot att träffa er!

DATUM & TID torsdag 11 november, 2021 15.30 - 17.30

PLATS Knowit, Klarabergsgatan 60, vån 4.

KONTAKT Sebastian Tham, 073 823 33 88/sebastian.tham@knowit.se

Seminariet är gratis och öppet för alla.

Till toppen