Kick-starta er molnstrategi!

Workshop för hela molnavdelningen! Vår workshop hjälper ert företag att snabbt och strukturerat komma igång med er molnstrategi och de senaste lösningarna oavsett om ert fokus är på Amazon Web Services (AWS), Google eller Microsoft. Bokning av workshopen bör omfatta 6-10 personer.

Datum och ort kan anpassas efter era behov. Kontakta Niklas Hoffstedt, niklas.hoffstedt@knowit.se så bokar vi in workshop, plats och datum enligt era önskemål.

Vem bör vara med på workshop?

Ledningsgrupp samt relevanta chefer och medarbetare som vill ligga i framkant i molnutvecklingen. T ex CIO, CTO, IT-chef, cloud-arkitekter, säkerhet, inköp, legal, licens och utveckling och infrastruktur. Ni bör vara minst 6 personer som deltar, för att optimera effekterna.

Vad får ert företag med vår workshop för AWS?

  • Kick-start på er molnresa med påvisad affärsnytta.
  • Anpassad molnstrategi som är ”fit for purpose” och intäktsdrivande.
  • Migration av vald applikation till AWS inom ett par veckor (istället för månader).
  • Konkret ”Proof of Concept” inför er fortsatta AWS-resa.
  • Övergripande plan för implementation av grundläggande AWS-konfigurationer nödvändiga för att tänka långsiktigt redan från början.
  • Förståelse för den kompetens, organisation och ramverk som behövs för en framgångsrik molnresa.
  • Beprövade metoder, praxis och erfarenhet inom molnstrategi, migrering, modern applikationsutveckling, säkerhet samt drift och förvaltning i AWS.

Workshops leds av Knowits erfarna Cloud-strateger och Cloud-arkitekter. Då varje workshop endast har deltagare från ert företag får ni en skräddarsydd genomgång av er molnstrategi specifikt anpassat efter er verksamhet.

Ni väljer workshop utifrån den nivå där ni befinner er.

Steg 1: Molnstrategi

Konceptet omfattar två steg, där Steg 1 går ut på att förstå och definiera vilka drivkrafter er organisation har när det kommer till molntjänster och det nya digitala ekosystemet. Här hjälper vi er att ta fram en molnstrategi eller koppla moderniseringen till er befintliga molnstrategi. Det viktiga här är att ni får en samsyn kring vart ni ska, varför ni ska dit och i vilken ordning ni ska förflytta era befintliga applikationer. Ni behöver även förstå hur ni ska organisera er samt vilken kompetens ni behöver utveckla eller komplettera med. Den första workshopen är en heldag tillsammans med ledningsgruppen samt relevanta chefer och medarbetare.

Steg 2: Utvärdera och planera migreringen av prioriterad applikation

I nästa steg analyserar vi den prioriterade applikationen, hur den är byggd, vilken affärsnytta den levererar samt hur organisationen och processerna kring leveransen ser ut. Med denna kunskap bedömer vi om applikationen ska flyttas som den är (Lift & Shift) eller om den helt eller delvis behöver byggas om för att passa in i det nya ekosystemet. Vi tittar på affärslogik, arkitektur och design inom flera lager (data, applikation och infrastruktur), säkerhet, juridik och compliance. Vi studerar även teamets kompetens, organisation och metodik. Analysen hjälper oss att bedöma vad som behöver göras för att nå målet som strategin i Steg 1 stakat ut. Den andra workshopen är också en heldag men denna gång tillsammans med de som ansvariga för applikationen, representanter för säkerhet, infrastruktur samt de som är involverade i själva migreringen.

Till toppen