Hur kommer jag igång med digitaliseringsarbetet?

Digital affärsutveckling för små och medelstora företag.

Knowit och StyrelseAkademien erbjuder en högaktuell onlineutbildning som ger dig som ledande befattningshavare i ett litet eller medelstort företag verktyg och kunskaper för att stärka ditt företags konkurrenskraft i en alltmer digital värld. Utbildningen har tagits fram med finansiering från Tillväxtverket.

För att ditt företag ska överleva och växa, i konkurrens med andra bolag i en marknad där allt mer digitaliseras, är det viktigt att du och din ledningsgrupp har en tillräckligt hög digital kompetens för att kunna förstå vilka möjligheter och risker som kommer med olika digitala teknologier och arbetssätt.

De flesta små och medelstora bolag saknar medarbetare som specifikt arbetar med digital strategi, affärsutveckling och innovation. Därför är det ännu viktigare att du som ägare, styrelseledamot eller ledande befattningshavare blir bättre på aktivt stötta verksamheten i den digitala utvecklingen.

Framgångsrik digitalisering handlar om mer än att bara investera i rätt digital kapacitet. Det handlar även om att ha ett ledarskap som kan leda förändringsarbetet och samtidigt få ut det maximala ur sina digitala investeringar. En lyckad digital transformation ger strategiska konkurrensfördelar, bättre vinstmarginaler och ökad produktivitet.

Utbildningen riktar sig till dig som leder ett företag som vill effektivisera verksamheten eller växa affären men inte vet hur du ska komma igång eller hur du ska agera för att få ut önskad effekt när du investerar i digital teknik. Med ökad digital kompetens är det lättare för dig att förstå hur du skapar en digital vision samt kan leda och styra dina digitala aktiviteter, hur ditt företag kan få ett bättre engagemang med era kunder och hur ni kan använda digitala teknologier för att utveckla och förbättra er verksamhet.

I utbildningen får du tips och råd kring hur du kommer igång och kan ta en mer aktiv roll i det strategiska digitaliseringsarbetet. Du kommer att få tillräckligt med kunskap för att kunna ta ställning till vad ditt bolag kan göra på egen hand, utifrån olika strategier och tidshorisonter, och i vilka frågor verksamheten kommer att behöva ta in extern hjälp eller samarbeta med andra för att öka bolagets lönsamhet och konkurrenskraft.

Utbildningen omfattar två halvdagar undervisning online. Tisdagen den 10 november kl 8.30-12.00 och torsdagen den 12 november kl 8.30-12.00. Kostnad 4 900 kronor, exkl. moms.

Vid frågor kontakta gärna Jakob Kulas, senior managementkonsult Knowit, på 0730-356310 eller jakob.kulas@knowit.se.

Innehåll

Webbinarium 1

Styrelsens strategiarbete och den digitala affärsutvecklingen

 • Bolagsstyrning
 • Strategi
 • Digital affärsutveckling
 • Den digitala organisationen

Webbinarium 2

Den digtala verksamheten och att leda digitaliseringsresan

 • Intern digitalisering som möjliggörare
 • Teknologier/teknik
 • Effektivitet och automation
 • Extern digitalisering som möjliggörare
 • Den digitala kundresan
 • Datadriven tillväxt
 • Att leda den digitala transformationen

Kursledare

Jakob Kulas, senior managementkonsult Knowit, jakob.kulas@knowit.se och Charlotte Gustavsson, verksamhetschef StyrelseAkademien Stockholm, charlotte.gustavsson@styrelseakademien.se

Till toppen