HR:s roll i agila transformationer

När vi på Knowit stöttar våra kunder i agila transformationer ser vi en outnyttjad potential i att involvera och dra nytta av HR:s förmågor och kunskaper. HR-funktioner innehar en stor kompetens som efterfrågas i transformationer, och som skulle kunna skapa stor nytta samt utgöra ett bra stöd i mycket större uträckning än de gör idag. Vilken roll ska egentligen HR anta och vad krävs för att få till en sådan förflyttning?

Under detta webbinarium presenterar Felicia Ekman och Sofia Blonde, två masterstudenter från Linköpings universitet, slutresultatet från sitt examensarbete med fokus på ämnet HR i agila transformationer. Arbetet har utförts tillsammans med oss på Knowit.

Felicia och Sofia kommer att presentera de utmaningar som de identifierat på området och anledningarna till varför de uppstår. Under presentationen kommer vi också dela med oss av våra sammanfattade erfarenheter från HR:s roll i de agila transformationer som vi genomfört och dagligen genomför hos våra kunder.

Presentationen äger rum digitalt via Zoom, och det finns möjlighet att ställa frågor och dela med sig av samt ta del av andras erfarenheter på ämnet.

Välkommen! Har du frågor? Kontakta gärna Martina Björk.

Till toppen