Frukostseminarium om digital arbetsmiljö

Hur vi skapar en bättre digital arbetsmiljö, tillgänglig för alla, som på sikt ger mindre kostnader

IT-strul för anställda orsakade mer än 133 miljoner förlorade arbetstimmar under 2016, enbart i den privata sektorn i Sverige. Detta till en kostnad av mer än 44 miljarder kronor. Förutom förlorade arbetstimmar kan även digitala arbetsmiljöproblem leda till stress och andra negativa hälsoeffekter.

System som brister i tillgänglighet ökar belastningen för alla användare och utgör hinder för personer med funktionsnedsättning. Ämnet tillgänglighet är särskilt aktuellt just nu på grund av nya lagkrav från EU som rör digital tillgänglighet i både offentlig och privat sektor. Genom att anpassa IT-systemen till hur vi människor fungerar, sammanhanget där de används eller arbetsuppgifterna som ska utföras kan ovanstående kostnader och negativa effekter sänkas.

Välkommen till Knowit Uppsalas frukostseminarium där vi tittar närmare på några viktiga orsaker till IT-strul och digitala arbetsmiljöproblem, och vad som kan göras för att skapa bättre digitala arbetsmiljöer för alla. Petra Söderlund och Stefan Blomkvist, två av våra mest erfarna tjänstedesigners, delar med sig av sina erfarenheter inom tillgänglighet och användarcentrerad tjänstedesign och du som deltagare kommer få:  

  • Kunskap om hur man skapar digitala tjänster och digitala arbetsmiljöer som är tillgängliga för alla, inklusive de användare som har funktionsvariationer. Tillgänglighet för alla medför en hög grad av användbarhet och bättre digital arbetsmiljö för alla användare.
  • Förståelse för vilka krav som den nya lagen från EU ställer.
  • Förståelse för mångfalden bland dina användare, oavsett om de är medarbetare i din organisation eller kunder.


För vem?

Alla som är intresserade av ämnet är naturligtvis välkomna men innehållet riktar sig i första hand till dig som

  • sitter i ledningen och har ansvar för de digitala systemen
  • är IT-projektledare
  • ansvarig chef
  • beställare av digitala system, produktägare och eller systemägare
  • arbetar med design och utformning av digitala tjänster


Om våra föreläsare

Stefan Blomkvist är användbarhetsspecialist och UX-designer på Knowit med lång erfarenhet av digital tjänsteutveckling inom hälso-sjukvård, life science, telekom och offentlig sektor. Stefan har tidigare även forskat om digitala arbetsmiljöproblem och människa-datorinteraktion.

Petra Söderlund är användbarhetsspecialist och arbetar på Knowit med krav och UX. Petra har ett förflutet som systemutvecklare men har även hållit införanden, utbildningar samt arbetat med test och support. Hon har arbetet inom offentlig och privat sektor med både produkter och tjänster.


Välkomna onsdagen den 12 februari på Elite Hotel! Vi börjar med kaffe och en macka kl. 07.30 till 08.00, sedan pågår seminariet till kl. 09.00.

För mer information om frukostseminariet kontakta Magnus Tauvon, Magnus.Tauvon@knowit.se.

Till toppen