Frukostseminarium – Hållbarhet i en digitaliserad värld

Kom och träffa oss på Knowit i Luleå för att höra mera om hållbarhet i ett bredare perspektiv och våra erfarenheter av att digitalisera hållbart.

Vill du veta mera om hur digitaliseringen påverkar dig i din vardag som individ, hur vi kan automatisera processer eller vill du lyssna på vad det innebär att arbeta enligt DevOps? Kom då och träffa oss på en frukost. 

Ett mänskligare samhälle genom digitalisering, går det ens ihop?

Joakim Jormelin, VD för Knowit Experience Norrland AB

Vi sätter ribban högt med vår företagsvision men vad gör vi egentligen?
Joakim berättar om Knowits bidrag i digitaliseringen, hur vi ser på den utifrån slutanvändaren, vad vi gör och framför allt vad vi försöker att undvika att göra. ​

Intelligent automatisering

Claes Nyborg, RPA-fantast och konsult

Vilka möjligheter finns att få bort icke-värdeskapande eller monotona arbetsuppgifter? Claes berättar om olika vägar att gå och vilka positiva effekter det får att lyfta på alla stenar. Både verksamhets- och teknikaspekter kommer beröras.

DevOps i praktiken

Robin Rönnberg, utvecklare

Vilka fördelar och nackdelar finns med att jobba enligt DevOps? Vad ställer arbetssättet för krav på teknik, styrning och team-sammansättning? Levererar man snabbare?

Robin Rönnberg berättar om erfarenheter från drygt 2 års arbete i denna form i en gruppering >20 personer.

Vi börjar med kaffe/te och macka från klockan 7.30 och seminariet startar kl 08.00 och pågår en timme till 09.00. Vi finns kvar efter för den som vill prata vidare.  

Plats: Luleå, Luleå Energi Arena, Bastugatan 6
Datum och tid: Torsdag 28 november, 07.30-09.00. Seminariet börjar kl. 08.00.

Frågor? Kontakta Berit Vonstad, +46 70 655 77 11.

Till toppen